Herb Polski  Policja

Kalendarz wydarzeń

XI edycja seminarium pn. "Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem sektora finansowego"

Kalendarz
Konferencje, seminaria, narady
Data
Śr, 11.09.19 - Pt, 13.09.19

Opis

W dniach od 11 do 13 września 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbędzie się XI edycja seminarium pn. "Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem sektora finansowego".

Przedsięwzięcie organizowane jest wspólnie z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz Związkiem Banków Polskich.

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, komend wojewódzkich Policji, komend miejskich/powiatowych Policji i komend rejonowych Policji oraz przedstawiciele sektora bankowego.

Celem warsztatów jest potrzeba aktualizowania wiedzy funkcjonariuszy pionu kryminalnego w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości, omówienie problemów w realizacji zadań wydziałów oraz wymiana dobrych praktyk w obszarze funkcjonowania sektora bankowego.

W warsztatach planowany jest udział około 200 uczestników, w tym 100 przedstawicieli sektora bankowego i 100 funkcjonariuszy Policji.