Herb Polski  Policja

Kalendarz wydarzeń

Wnioskowanie o stypendia programu Erasmus+ na rok 2019/2020

Kalendarz
Szkolenia, egzaminy
Data
Cz, 31.01.19

Opis

Studenci mogą wnioskować o dofinansowanie następujących rodzajów mobilności:

  • wyjazdy na część studiów do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
  • wyjazdy na praktykę do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach objętych programem Erasmus+ (dotyczy także studentów ostatnich roczników studiów, którzy mogą wyjechać będąc absolwentami uczelni).

Pracownicy (nie tylko będący nauczycielami) mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • wyjazdów w celu prowadzenia zajęć do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
  • wyjazdy w celu szkoleniowym do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach objętych programem Erasmus+,
  • projektów współpracy z instytucjami z krajów spoza Unii Europejskiej.

Formularze zgłoszeń oraz listę uczelni współpracujących mogą Państwo pobrać ze strony Szkoły (www.wspol.edu.pl, zakładka „Erasmus+”). Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ oraz wysokości ewentualnego dofinansowania znajdują się na stronie http://www.erasmusplus.org.pl/.