Herb Polski  Policja 

Kalendarz wydarzeń

Udział WSPol w Międzynarodowej Wystawie i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018

Kalendarz
Konferencje, seminaria, narady
Data
Cz, 15.11.18 - Pt, 16.11.18

Opis

W dniach 15-16 listopada 2018 roku w Hotelu Sangate Airport w Warszawie odbędzie się II Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018 organizowana pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachmina Brudzińskiego oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pana Arkadiusza Czartoryskiego.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie objęła konferencję patronatem naukowym.

Podczas drugiego dnia konferencji, w panelu VI insp. dr Marek Fałdowski, Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wygłosi referat pn. Innowacyjne metody kształcenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

INSEC to międzynarodowa wystawa i konferencja nawiązująca do sięgającej 1995 roku historii nieprzerwanej współpracy ZTW S.A. z formacjami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o specjalistyczne wystawy i konferencje „Cło i Granica”, „Inteligentne Granice” oraz „Cyber Security – bezpieczeństwo ponad granicami”. Program konferencji skupia się na najbardziej aktualnych zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa granic i jest tworzony w konsultacji z czołowymi ekspertami, reprezentującymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i formacje podległe MSWiA. Wystawa INSEC skupia kilkadziesiąt podmiotów, prezentujących nowoczesne i innowacyjne wyposażenie przeznaczone dla formacji zajmujących się bezpieczeństwem granic i bezpieczeństwem wewnętrznym (np. Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei itd.) – od infrastruktury i pojazdów po elementy wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy.

Tematyka wydarzenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak nowoczesne technologie i ich implementacja w ramach modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA; międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej, współczesne i przyszłe wyzwania w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, wykorzystanie danych biometrycznych w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo granic – teraźniejszość i przyszłość; ochrona ludności i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wyzwania w zakresie przewidywania i reagowania na sytuacje kryzysowe w XXI wieku; bezpieczeństwo transportu lądowego, infrastruktury transportowej i przejść granicznych; ochrona ludności w kontekście zagrożeń porażeniem niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami biologicznymi lub chemicznymi; nowoczesne rozwiązania w zakresie wyszkolenia i wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wśród uczestników INSEC (w oparciu o dane z roku 2017) są m.in. parlamentarzyści oraz wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu (ob. Służby Ochrony Państwa), Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szczegółowe informacje o INSEC 2018 dostępne są na stronie internetowej wydarzenia https://insec.ztw.pl/