Kalendarz wydarzeń

Konferencja naukowa pn. "Bezpieczeństwo dokumentów publicznych"

Kalendarz
Konferencje, Seminaria
Data
Pt, 19.10.18

Opis

W dniu 19 października 2018 roku o godzinie 10.30, w sali 233 (Biblioteka) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpocznie się II Konferencja Naukowa pn. Bezpieczeństwo dokumentów publicznych.

Przedsięwzięcie to ma na celu zasygnalizowanie najważniejszych problemów związanych z rolą dokumentów dla bezpieczeństwa obrotu prawnego, stanowi przy tym kontynuację rozpoczętej kampanii informacyjno-szkoleniowej dotyczącej zagadnień związanych z budowanym systemem bezpieczeństwa dokumentów.

W trakcie konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z procedowaną ustawą o dokumentach publicznych, także w aspekcie funkcjonowania urzędów oraz kwestie związane z metodami zwalczania i przeciwdziałania przestępczości skierowanej przeciwko wiarygodności dokumentów,  jak też dotyczące rozwoju zabezpieczeń dokumentów w świetle ujawnionych fałszerstw.

Konferencja połączona będzie z inauguracją drugiej edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, których zakładanym celem jest przygotowanie ekspertów do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dokumentów.

Udział w konferencji wezmą przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, środowisk naukowych, producentów dokumentów zabezpieczonych oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem dokumentów publicznych.

 

Organizatorzy:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Instytut Służby Kryminalnej WBW Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

09:30 – 10:30

Rejestracja uczestników konferencji

 

10:30 – 11:20

Otwarcie II Konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo dokumentów publicznych

PROWADZĄCY: insp. dr Magdalena Zubańska – Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału     Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Wystąpienia organizatorów:

 • dr Marek Fałdowski – Komendant–Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Urszula Kulisiewicz – Dyrektor Generalna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Maciej Biernat – Prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

 

Wystąpienia gości: 

 • dr Edyta Bielak–Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Piotr Gajewski – Dyrektor Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji
 • Paweł Żukowski – Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

11:20 – 11:30

Inauguracja drugiej edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych, powitanie słuchaczy, wręczenie materiałów dydaktycznych, wspólne zdjęcie

 

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

 

 11:45 – 13:00

PANEL I: Bezpieczeństwo dokumentów w świetle projektowanej ustawy

PROWADZĄCY: Marek Borowski – Przewodniczący Zespołu Ekspertów do prowadzenia prac nad wzorami dokumentów i ich zabezpieczeniami przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Mirosława Hellich – Departament Spraw Obywatelskich MSWiA – Podstawowe założenia ustawy o dokumentach publicznych
 • Aleksandra Grynkiewicz – Doradca Zarządu, Redaktor Naczelna kwartalnika Człowiek i Dokumenty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. – Rola Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w systemie bezpieczeństwa dokumentów publicznych
 • dr hab. Hubert Kołecki – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Nieautentyczne dokumenty jako główne „narzędzia” największych współczesnych zorganizowanych przestępstw ekonomiczno-finansowych w Polsce i w Unii Europejskiej

 

13:00 – 13:45

 PRZERWA OBIADOWA

 

 13:45 – 15:00

PANEL II: Oczekiwania podmiotów względem ustawy o dokumentach publicznych

PROWADZĄCY: Katarzyna Anzorge-Kicińska – Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 • Piotr Gajewski – Dyrektor Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Odpisy aktów stanu cywilnego jako przykład zabezpieczonego dokumentu publicznego
 • Dariusz Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Oczekiwania sektora bankowego względem ustawy o dokumentach publicznych
 • dr Tomasz Dziedzic – Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie – Biometryczny podpis elektroniczny jako dodatkowe zabezpieczenie dokumentu

 

 15:00 – 15:15 

Przerwa kawowa

 

15:15 – 16:30

      PANEL III: Rozwój zabezpieczeń dokumentów w świetle ujawnionych fałszerstw

PROWADZĄCY: mł. insp. dr Agnieszka Choromańska – Kierownik Zakładu Kryminalistyki Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 • dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Z badań nad pismem ręcznym Fryderyka Chopina
 • Anna Przewor – Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Fałszerstwa dokumentów w obrocie gospodarczym
 • chor. SG Andrzej Hargot – Laboratorium Kryminalistyczne Straży Granicznej – Wybrane przypadki fałszerstw dokumentów ujawnionych w trakcie kontroli granicznej

 

16:30 – 17:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji