Herb Polski  Policja

Przewodniczący Senatu: insp. dr hab. Marek Fałdowski - Komendant-Rektor

mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska - Zastępca Komendanta-Prorektor

 

Przedstawiciele nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

- dr hab. Andrzej Dawidczyk

- podinsp. dr hab. Jacek Dworzecki

- dr hab. Adam Hołub

- prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

- dr hab. Andrzej Kozłowski 

- dr hab. Marian Mroziewski

- dr hab. Andrzej Urban

- dr hab. Waldemar Zubrzycki 

 

Przedstawiciel nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

- kom. Paweł Olber

 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

- mł. insp. Sylwester Karwowski 

 

Przedstawiciele studentów:

- Anna Chromińska

- Karolina Król

- Kamil Pietrzak

- Mikołaj Woroszyło

 

Sekretarz Senatu:

- Arleta Stefanowicz-Szydlik - Kierownik Rektoratu