Herb Polski

1) Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce

www.erasmusplus.org.pl/

 

2) Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi Erasmus+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm

 

3) Eurydice: Europejska sieć informacji o edukacji

www.eurydice.org.pl/

4) Departament Współpracy Międzynarodowej ENIC-NARIC (ENIC - European Network of Information Centres on academic recognition and mobility, NARIC - National Academic Recognition Information Centres)

http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/

 

5) Zespół Ekspertów ECVET (Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

http://www.eksperciecvet.org.pl/

6) Eurodesk Polska (Odpowiedzi na pytania, baza programów grantowych, informacja o polityce młodzieżowej Unii Europejskiej, pomoc w znalezieniu partnerów do projektów, wydawanie publikacji i newsletterów itp.)

http://www.eurodesk.pl/