wyszukiwarka

Herb Polski

1) Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce
www.erasmusplus.org.pl/

 

2) Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm

 

3) Eurydice: Europejska sieć informacji o edukacji
www.eurydice.org.pl/

 

4) Departament Współpracy Międzynarodowej ENIC-NARIC (ENIC - European Network of Information Centres on academic recognition and mobility, NARIC - National Academic Recognition Information Centres)
http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/

 

5) Zespół Ekspertów ECVET (Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym)
http://www.eksperciecvet.org.pl/

 

6) Eurodesk Polska (Odpowiedzi na pytania, baza programów grantowych, informacja o polityce młodzieżowej Unii Europejskiej, pomoc w znalezieniu partnerów do projektów, wydawanie publikacji i newsletterów itp.)
http://www.eurodesk.pl/

 

7) Oferty praktyk dla studentów
https://erasmusintern.org/traineeships/

 

8) Platforma rezultatów projektów programu Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus_plus/projects

 

9) Wytyczne dla beneficjentów programu Erasmus+
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en