wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy spotkania W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawicieli Wyższej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotewskiej. W okresie między 2 a 6 grudnia 2019 r w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce wizyta przedstawicieli Wyższej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotewskiej.

Wizyta tradycyjnie rozpoczęła się od oficjalnego przywitania gości. W imieniu insp. dra hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w spotkaniu otwierającym wizytę udział wzięli: podinsp. dr Ireneusz Bembas – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol; podinsp. dr Monika Porwisz – Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol; nadkom. dr Anna Zubrzycka – Zastępca Dyrektora Instytutu Kształcenia Kadr oraz podinsp. Anna Ćwiklińska – Koordynator Programu Erasmus +.

W trakcie pobytu goście mieli możliwość m.in. zapoznania się z bazą dydaktyczno-naukową WSPol oraz przeprowadzenia zajęć ze studentami WSPol.