wyszukiwarka

Herb Polski

W związku z posiadaniem wolnych środków na mobilność, studenci wszystkich kierunków studiów (zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni) mogą jeszcze ubiegać się o uzyskanie stypendium programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Studenci mogą wnioskować o dofinansowanie następujących rodzajów mobilności:

  • wyjazdy na część studiów do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
  • wyjazdy na praktykę do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach Erasmusa+ (minimalny czas trwania to 2 miesiące). O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się także studenci ostatniego roku studiów (przepisy dopuszczają wyjazdy na praktyki Erasmusa+ absolwentów uczelni).

Warunki uzyskania stypendium są następujące:

  • ukończenie 1 roku studiów licencjackich;
  • średnia ocen z roku 2018/2019 w wysokości co najmniej 4,0;
  • dobra znajomość języka instytucji przyjmującej (na poziomie co najmniej B1);
  • złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania.

Formularz wniosku oraz listę uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie www.wspol.edu.pl, w zakładce „Erasmus+”. Dokumenty proszę składać do 15 czerwca 2019 r. u uczelnianego koordynatora Programu podinsp. Anny Ćwiklińskiej (Biblioteka, pokój 322).