Herb Polski

Komisja Europejska ogłosiła konkurs studentów i pracowników – pasjonatów fotografii, którzy udokumentowali zdjęciami swoje Erasmusowe pobyty zagraniczne:

Since its creation in 1987, the Erasmus+ programme has enabled more and more participants to be mobile, thus strengthening their skills and open-mindedness. The number of learners who have benefited from Erasmus reached 10 million in 2019 and growing!

To celebrate this important milestone and the incredible success of more than 30 years of programme implementation, the Erasmus+ team is happy to announce the launch of a photo competition.

Through this competition, Erasmus+ would like to honour the 10 million participants by taking a look in the past and trying to illustrate the reality and the evolution of the programme since its creation. Former participants in any of the sectors of the Erasmus+ Programme, who are interested in taking part in the competition, are invited to choose and upload by January 13th, one specific photo accompanied by a short text, to describe their experience and the impact that the programme has had on their lives. Participants of the Erasmus+ predecessor programmes (Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Youth in Action etc.) are also welcome to participate, so to help us telling a long story since 1987!

The selected pictures and descriptions will then be compiled and exposed in the Hall of the Université Libre de Bruxelles (ULB) during the Stakeholders Event on 28-29 January 2020.

 

Prace można nadsyłać do 13 stycznia 2020 przez stronę: https://pr.easypromosapp.com/p/883663. Jury konkursu oceniać będzie fotografię i towarzyszący jej krótki opis historii uwieńczonej na zdjęciu.

W związku z wnioskowaniem do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dofinansowanie działań sektorowych „Szkolnictwo wyższe” w roku akademickim 2020/2021, zainteresowani wyjazdami pracownicy i studenci WSPol są proszeni o przekazanie formularzy zgłoszeń do 31 stycznia 2020 r. do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ (podinsp. Anna Ćwiklińska, p. 313/Biblioteka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Studenci mogą wnioskować o dofinansowanie następujących rodzajów mobilności:

 • wyjazdy na część studiów do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
 • wyjazdy na praktykę do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach objętych programem Erasmus+ (dotyczy także studentów ostatnich roczników studiów, którzy mogą wyjechać będąc absolwentami uczelni).

Pracownicy (nie tylko będący nauczycielami) mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • wyjazdów w celu prowadzenia zajęć do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
 • wyjazdy w celu szkoleniowym do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach objętych programem Erasmus+,
 • projektów współpracy z instytucjami z krajów spoza Unii Europejskiej.

Formularze zgłoszeń oraz listę uczelni współpracujących mogą Państwo pobrać ze strony Szkoły (www.wspol.edu.pl, zakładka „Erasmus+”). Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ oraz wysokości ewentualnego dofinansowania znajdują się na stronie http://www.erasmusplus.org.pl/.

Uczestnicy spotkania W ramach programu Erasmus+ Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawicieli Wyższej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotewskiej.

Uczestnicy spotkania W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawicieli Wyższej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotewskiej. W okresie między 2 a 6 grudnia 2019 r w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce wizyta przedstawicieli Wyższej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotewskiej.

W związku z posiadaniem wolnych środków na mobilność, studenci wszystkich kierunków studiów (zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni) mogą jeszcze ubiegać się o uzyskanie stypendium programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Studenci mogą wnioskować o dofinansowanie następujących rodzajów mobilności:

 • wyjazdy na część studiów do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
 • wyjazdy na praktykę do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach Erasmusa+ (minimalny czas trwania to 2 miesiące). O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się także studenci ostatniego roku studiów (przepisy dopuszczają wyjazdy na praktyki Erasmusa+ absolwentów uczelni).

Warunki uzyskania stypendium są następujące:

 • ukończenie 1 roku studiów licencjackich;
 • średnia ocen z roku 2018/2019 w wysokości co najmniej 4,0;
 • dobra znajomość języka instytucji przyjmującej (na poziomie co najmniej B1);
 • złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania.

Formularz wniosku oraz listę uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie www.wspol.edu.pl, w zakładce „Erasmus+”. Dokumenty proszę składać do 15 czerwca 2019 r. u uczelnianego koordynatora Programu podinsp. Anny Ćwiklińskiej (Biblioteka, pokój 322).

uczestnicy spotkania

W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawicieli Akademii Korpusu Policji w Bratysławie.