Herb Polski  Policja

W związku z posiadaniem wolnych środków na mobilność, studenci wszystkich kierunków studiów (zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni) mogą jeszcze ubiegać się o uzyskanie stypendium programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Studenci mogą wnioskować o dofinansowanie następujących rodzajów mobilności:

 • wyjazdy na część studiów do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
 • wyjazdy na praktykę do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach Erasmusa+ (minimalny czas trwania to 2 miesiące). O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się także studenci ostatniego roku studiów (przepisy dopuszczają wyjazdy na praktyki Erasmusa+ absolwentów uczelni).

Warunki uzyskania stypendium są następujące:

 • ukończenie 1 roku studiów licencjackich;
 • średnia ocen z roku 2018/2019 w wysokości co najmniej 4,0;
 • dobra znajomość języka instytucji przyjmującej (na poziomie co najmniej B1);
 • złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania.

Formularz wniosku oraz listę uczelni partnerskich znajdą Państwo na stronie www.wspol.edu.pl, w zakładce „Erasmus+”. Dokumenty proszę składać do 15 czerwca 2019 r. u uczelnianego koordynatora Programu podinsp. Anny Ćwiklińskiej (Biblioteka, pokój 322).

uczestnicy spotkania

W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawicieli Akademii Korpusu Policji w Bratysławie.

W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawiciela Zawodowej Wyższej Szkoły Policji Landu Brandenburgia w Oranienburgu.

W związku z wnioskowaniem do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dofinansowanie działań sektorowych „Szkolnictwo wyższe” w roku akademickim 2019/2020, zainteresowani wyjazdami pracownicy i studenci WSPol są proszeni o przekazanie formularzy zgłoszeń do 31 stycznia 2019 r. do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ (podinsp. Anna Ćwiklińska, Studium Edukacji Językowej Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych, p. 322/Biblioteka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Studenci mogą wnioskować o dofinansowanie następujących rodzajów mobilności:

 • wyjazdy na część studiów do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
 • wyjazdy na praktykę do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach objętych programem Erasmus+ (dotyczy także studentów ostatnich roczników studiów, którzy mogą wyjechać będąc absolwentami uczelni).

Pracownicy (nie tylko będący nauczycielami) mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • wyjazdów w celu prowadzenia zajęć do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
 • wyjazdy w celu szkoleniowym do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach objętych programem Erasmus+,
 • projektów współpracy z instytucjami z krajów spoza Unii Europejskiej.

Formularze zgłoszeń oraz listę uczelni współpracujących mogą Państwo pobrać ze strony Szkoły (www.wspol.edu.pl, zakładka „Erasmus+”). Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ oraz wysokości ewentualnego dofinansowania znajdują się na stronie http://www.erasmusplus.org.pl/.