wyszukiwarka

Herb Polski

infografika We are excited to invite you to join our #ErasmusDays 2021 event that will be held online. This event will be organized by Laurea University of applied sciences in collaboration with Metropolia University of applied sciences and Haaga-Helia from the Greater Helsinki Metropolitan region.  

Kade prezentuje przemawiajacego policjanta Grupa nauczycieli przebywająca w Szczytnie w ramach projektu programu Erasmus+, poznała systemy edukacji naszej Uczelni.

Według najnowszych ustaleń z Narodową Agencją Programu Erasmus+, w roku 2021 – 2022  pojawią się nowe możliwości w zakresie mobilności akademickiej.

Studenci mogą wnioskować o udział w następujących formach mobilności:

 • odbycie części studiów w uczelni zagranicznej posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu. Mobilność może mieć formę wyjazdu całkowicie fizycznego na semestr studiów, lub wyjazdu mieszanego, kiedy część semestru student odbywa przez wirtualne uczestnictwo w zajęciach.
 • odbycie praktyki w instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach objętych programem Erasmus+ (dotyczy także studentów ostatnich roczników studiów, którzy mogą wziąć udział w mobilności, będąc absolwentami uczelni).
 • odbycie części studiów lub praktyki, w formie mobilności fizycznej lub mieszanej (tj. wyjazd połączony z częścią wirtualną) do uczelni lub instytucji w kraju nieobjętym programem Erasmus+ (w tym Wielka Brytania, Szwajcaria, Andora, Monako, Watykan, kraje pozaeuropejskie),
 • udział w tzw. intensywnych programach mieszanych (Blended Intensive Programs), stworzonych specjalnie w ramach programu Erasmus+. W tym przypadku mobilność fizyczna musi trwać od 5 do 30 dni i musi obowiązkowo być uzupełniona okresem mobilności wirtualnej.

Pracownicy (nie tylko będący nauczycielami) mogą ubiegać się o udział w następujących formach mobilności:

 • fizyczne wyjazdy w celu prowadzenia zajęć do zagranicznej uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
 • prowadzenie on-line zajęć w zagranicznej uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, z którą WSPol podpisała umowę o współpracy w ramach Programu,
 • fizyczne wyjazdy w celu szkoleniowym do instytucji zagranicznej, znajdującej się w krajach objętych programem Erasmus+,
 • uczestnictwo on-line z szkoleniu, prowadzonym przez instytucję zagraniczną z kraju objętego programem Erasmus+,
 • mobilność w celu prowadzenia zajęć lub odbycia szkolenia w uczelni lub instytucji w kraju nieobjętym programem Erasmus+ (w tym Wielka Brytania, Szwajcaria, Andora, Monako, Watykan, kraje pozaeuropejskie),
 • udział w tzw. intensywnych programach mieszanych (Blended Intensive Programs), stworzonych specjalnie w ramach programu Erasmus+. W tym przypadku mobilność fizyczna musi trwać od 5 do 30 dni i musi obowiązkowo być uzupełniona okresem mobilności wirtualnej.
 • organizację tzw. Blended Intensive Program.

Uwaga! Wnioskowanie dotyczy mobilności fizycznych lub mieszanych, które odbędą się po ustaniu pandemii Covid-19 oraz mobilności wirtualnych. Mamy nadzieję, że pandemia Covid-19 wkrótce zostanie opanowana na tyle, by umożliwić udział w wymianie programu Erasmus+.

W przypadku mobilności wirtualnej uczestnik nie otrzymuje stypendium. Uczelnia może jedynie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansować koszt udziału w szkoleniu pracownika (nie więcej niż 350 euro, za zgodą Komendanta-Rektora),

Zainteresowani udziałem w mobilności programu Erasmus+ pracownicy i studenci WSPol są proszeni o przekazanie formularzy zgłoszeń do 7 maja 2021 r. do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ (Anna Ćwiklińska, Zespół ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych p. 6B/327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Dokumenty proszę dostarczać w formie papierowej lub zeskanowanej. Formularze zgłoszeń oraz listę europejskich uczelni współpracujących mogą Państwo pobrać ze strony Szkoły (www.wspol.edu.pl, zakładka „Erasmus+”). Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ oraz wysokości ewentualnego dofinansowania znajdują się na stronie http://www.erasmusplus.org.pl/.

 

 

 

W dniach 24 i 26 maja 2021 r. Pan dr Gediminas Buciunas z Uniwersytetu Mikołaja Römera w Wilnie na Litwie prowadził zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunkach Kryminologia i Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zajęcia zorganizowane zostały w ramach mobilności wirtualnej Programu Erasmus +.

W ramach wzajemnej współpracy akademickiej pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a  Uniwersytetem Mikołaja Römera w Wilnie dr Gediminas Buciunas przeprowadził ćwiczenia z obszarów przemocy w rodzinie oraz zorganizowanej przestępczości kryminalnej. 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego wraz z uruchomieniem programu Erasmus+, tj. od 2014 roku. Jest aktywnym beneficjentem mobilności programu w ramach wymiany stypendialnej studentów i pracowników ze szkołami oraz instytucjami partnerskimi. W tym zakresie Uczelnia podpisała 28 porozumień o współpracy z ośrodkami w Bułgarii, Republice Czeskiej, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie.

 

 

flaga UE i napis ERASMUS+
Uprzejmie informujemy, że  organizacja studencka Erasmus Student Network prowadzi badanie wśród studentów dotyczące mobilności w ramach Programu Erasmus +. Kwestionariusz przygotowany jest w języku angielskim i skoncentrowany jest na 6 zagadnieniach.

Wśród kwestionariusza badania znajdziecie pytania m.in. o dyscyplinę w jakiej chcieliście się kształcić w trakcie mobilności, doświadczenia z ostatniej mobilności, uczestniczenia w działaniach i integracji z lokalnymi grupami w czasie mobilności.

Zachęcamy do uczestniczenia w badaniu, którego wyniki mogą oddziaływać na przyszły kształt mobilności i potrzeby studentów.

Dostęp do kwestionariusza znajduje się na stronie https://esn.org/survey2021.

 

 

Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027. Dzięki temu uczelnia nadal może w pełni uczestniczyć w realizacji działań zdecentralizowanych programu ERASMUS+ w ramach akcji kluczowej 1 „Mobilność Edukacyjna”.

Flaga UE i napis erasmus+

Karta uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie działań, które Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie planuje realizować w programie Erasmus+:

 • wyjazdy studentów na część studiów na uczelni zagranicznej,
 • wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę do instytucji zagranicznej,
 • wyjazdy i przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć na uczelni zagranicznej,
 • wyjazdy pracowników uczelni w celu szkoleniowym do instytucji zagranicznej.

Nowa wersja programu będzie bardziej innowacyjna. Będzie promować działania ekologiczne i umiejętności cyfrowe. Powstaną bardziej elastyczne formy mobilności, przez co zwiększy się dostępność do wymiany i współpracy z uczelniami zagranicznymi. Nowy Erasmus+ będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia do 2025 roku Europejskiego Obszaru Edukacji. Zaoferuje nowe możliwości współpracy, sprzyjając innowacjom w tworzeniu programów kształcenia oraz praktykach uczenia się i nauczania.