wyszukiwarka

Herb Polski 

Dobór do Policji - uwagi wstępne

Przykład budowy trzonu pytań testowych

Procedura doborowa na przykładzie jednego z województw

UWAGA!!!

ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA TESTU WIEDZY!!!

Test wiedzy obejmujący zakres funkcjonowania Policji obowiązywał będzie:

1)    kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego przed 5 sierpnia 2020 r., pod warunkiem, że przystąpią do tego testu po dniu 4 września 2020 r.,
2)    kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego po 4 sierpnia 2020, r.,
3)    od dnia 5 września 2020 r. wszystkich kandydatów, bez względu na datę przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

Dobór do Policji - uwagi wstępne

Wykaz aktów prawnych na których podstawie są opracowywane pytania do testu wiedzy

Pytania do testu wiedzy
niezawierające odpowiedzi