8 grudnia 2017 roku studenci studiów podyplomowych Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w zakresie  Bezpieczeństwa dokumentów publicznych uczestniczyli, w ramach programu studiów, w

...

20 policjantów ukończyło kilkutygodniowe szkolenie, podczas którego kształcili umiejętności i kompetencje przydatne w pełnieniu funkcji kierowników dzielnicowych. Teraz zdobytą w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wiedzę będą

...

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął się kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Udział w szkoleniu biorą komendanci wojewódzcy

...

20 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy.

...

Przedświąteczny czas obfituje w spotkania opłatkowe. Są to momenty, kiedy możemy choć na chwilę odłożyć codzienne zmartwienia, problemy. Podczas tegorocznego spotkania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pracownicy, policjanci,

...

Męska reprezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wygrała Akademickie Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Futsalu. Z zawodów studenci Uczelni przywieźli jeszcze brąz zdobyty przez kobiecą drużynę oraz wyróżnienie

...

Na pływalni krytej Wyższej Szkoły Policji odbyła się kolejna edycja zawodów w pływaniu, które na stałe wpisały się w harmonogram imprez organizowanych przez szczycieńską Uczelnię. W Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w

...

7 grudnia 2017 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego z zakresu „Ucieczki podczas realizowanych konwojów – przyczyny/skutki”. W szkoleniu

...

Instytut Nauk Społecznych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol od lat organizuje szkolenia dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowychz zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji. W piątek,

...

6 grudnia 2017 r. prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie została wybrana na Prezesa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa

...

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dziewięciu policjantów z Polski przez kilka dni zdobywało – pod okiem doświadczonych praktyków –

...

8 grudnia 2017 roku w imieniu Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mł. insp. dr Piotr Łuka, Instytutu Służby Prewencyjnej WBW WSPol w Szczytnie dokonał uroczystego zamknięcia II edycji kursu

...

Doceniając ciężką służbę policjantów, pełną wyrzeczeń i jak pokazują ostatnie wydarzenia pełnioną z narażeniem życia, podjęto decyzję o przekazaniu dodatkowych pieniędzy w formie nagród dla policjantów.

Pogłębienie nabytej przez instruktorów wiedzy i umiejętności w zakresie strzelań policyjnych oraz posługiwania się bronią palną podczas zajęć szkolenia strzeleckiego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji – to

...

5 grudnia 2017 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej, którym towarzyszyła delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem wizyty było m.in. zapoznanie się

...

Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedziła sześcioosobowa delegacja Ludowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. Celem wizyty zagranicznych gości było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uczelniami, a także

...

20 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy.

...

Podkom. Marcin Bogdański z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zdobył brązowy medal  na I Mistrzostwach Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w których udział

...

1 grudnia 2017 roku przypada pierwsza rocznica utworzenia w strukturze Komendy Głównej Policji wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej zajmującej się rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem cyberprzestępczości oraz

...

Jury XVIII edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” wybrało zwycięzców. W gronie wyróżnionych znalazł się mł. insp. dr Sławomir Zubański - Prorektor ds. studenckich WSPol. Serdecznie

...

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk objął honorowym patronatem kampanię społeczną „Uważni Rodzice” realizowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer

...

Wykładowcy z New Haven będą prowadzić zajęcia na studiach MBA, których uruchomienie planowane jest w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. To efekt listu intencyjnego, który w USA podpisał wiceminister Tomasz Zdzikot oraz

...

20 policjantów ukończyło kilkutygodniowe szkolenie, podczas którego kształcili umiejętności i kompetencje przydatne w pełnieniu funkcji kierowników dzielnicowych. Teraz zdobytą w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wiedzę będą

...

135 policjantek i policjantów rozpoczęło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie szkolenie, dzięki któremu po zdaniu końcowego egzaminu dołączą do grona oficerów polskiej Policji. Do pełnienia odpowiedzialnej roli przez 5

...

Blisko 20 litrów krwi oddali donatorzy podczas zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie akcji honorowego krwiodawstwa pn. „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna. Patronatem nad tą ogólnopolską akcją zorganizowanej dla

...

24 listopada 2017 roku Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Państwa Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podinsp. Anna Rolka zakończyła ostatnią w tym roku edycję kursu specjalistycznego dla dowódców operacji

...

W listopadzie 2017 roku w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi, pod auspicjami USIP (International Police Sports Union ), odbyły się Drugie Światowe Igrzyska Policyjne. Wśród reprezentacji z 48 krajów całego

...

Zapewne każdy z nas słyszał o pluszowym misiu zwanym Teddy Bear. Nie wszyscy jednak wiedzą, z jaką historią wiąże się jego powstanie. Pewne jest to, że wydarzenie z 1902 r. wpłynęły na ustanowienie Międzynarodowego Dnia

...

Drużyna policjantów reprezentująca garnizon warmińsko-mazurski zajęła III miejsce podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej, które odbyły się w Radomiu. Kolegów z Olsztyna, w drodze po brązowy medal,

...

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2017 r. (DSW.WNP.6052.68.2017.5.MD) otrzymał uprawnienie do

...