Decyzją Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego została kom. dr Aneta Łyżwa z Instytutu Badań nad

...

Nowy Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol W dniu 31 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta-Prorektora. Funkcję tę objął podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk.

...

Wręczono "Złote Blachy 2016" - wyróżnienia przyznane przez Koalicję Antypiracką przedstawicielom jednostek Policji, które w 2016 roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. W

...

Pierwsza służba, pierwsze doświadczenia i… pierwsze zatrzymanie. Tomasz  – posterunkowy, słuchacz szkolenia podstawowego  w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uczestnicząc w praktykach zawodowych w Olsztynie, wspólnie z

...

Tym razem Wyższą Szkołę Policji odwiedzili przedstawiciele Police Education and Training Unit  w Pradze. Podczas krótkiej wizyty w Szczytnie goście z Czech mieli okazję m.in. zwiedzić bazę dydaktyczną Uczelni oraz zapoznać

...

76 słuchaczy kursu podstawowego rozpoczęło praktyki zawodowe w komendach Policji. W najbliższych dniach będą  towarzyszyć starszym kolegom podczas służb, ucząc się jednocześnie prawidłowych nawyków w trakcie podejmowania

...

O humanitarnej ochronie zwierząt oraz zadaniach Policji w tym zakresie mówiła dr Barbara Błońska podczas wykładów otwartych dla słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Blisko 80 policjantek i policjantów rozpoczęło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie szkolenie, dzięki któremu po zdaniu końcowego egzaminu dołączą do grona oficerów polskiej Policji. Do pełnienia odpowiedzialnej roli przez 5 miesięcy

...

Kolejni dzielnicowi rozpoczęli naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Przez najbliższe tygodnie funkcjonariusze będą doskonalili swoją wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu organizacji służby dzielnicowego, prewencji

...

Jesteśmy spokrewnieni służbą z tymi, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, żeby Polska mogła być wolna – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas inauguracji ogólnopolskiej zbiórki krwi „SpoKREWnieni służbą”. Dzisiaj (24

...