W dniu 27 lutego 2018 r. odbyła się Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa pt. "Doskonalenie organizacji działań Policji na poziomie lokalnym” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Jarosława

...

W dniu 26 lutego 2018 r.  w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się wykład otwarty  pt. „Jak zostać biegłym policyjnego laboratorium kryminalistycznego. System kształcenia kandydatów na biegłych i specjalistów

...

W dniu 28 lutego 2018 r. podinsp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych reprezentowała Wyższą Szkołę Policji i na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki

...

27 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej państwa w dobie

...

27  lutego 2018 r. zakończyła się I edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 20 funkcjonariuszy z terenu całej Polski - policjanci, którzy szkolili się w naszej Uczelni przez cztery

...

W dniu 24 lutego br. na strzelnicy kulowej Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „Tarcza 96” w Poznaniu odbyły się XX Międzynarodowe Zawody Strzeleckie „Romków”. Przedsięwzięcie patronatem honorowym objął Komendant Główny Policji.

...

Blisko 23 litry krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 51 policjantów, pracowników oraz słuchaczy Uczelni podzieliło się najcenniejszym darem

...

W dniach 7-9 lutego 2018 r. we Lwowie (Ukraina) Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk brał udział w wizycie we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych

...

Wizyta Rektora z Ukrainy W dniach 20–22 lutego 2018 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedził Rektor Dniepropietrowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Pan Andrii Fomenko. Celem wizyty było zapoznanie Gościa z Ukrainy z bazą

...

W dniu 21 lutego 2018 r. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Pan Arkadiusz Batóg – Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości podpisali porozumienie o współpracy obu Uczelni.

W dniu 19 lutego 2018 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy kętrzyńskim ośrodkiem szkolenia a Wyższą Szkołą Policji  w Szczytnie. Komendanta-Rektora

...

20 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 6 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

W dniach 13 – 15 lutego 2018 r. w Tbilisi (Gruzja) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski brał udział w wizycie w Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji w Tbilisi.

16 lutego 2018 roku nadkom. dr Jarosław Truchan - Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej podziękował w imieniu Pana Komendanta-Rektora za zaangażowanie podczas procesu dydaktycznego, pogratulował uczestnikom kursu

...

- Silne państwo i bezpieczni obywatele, to dobrze wyposażona Policja oraz dobrze opłacani funkcjonariusze, którzy są pełni przekonania, że praca w Policji to służba - powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński podczas

...

Decyzją Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji – mianowanych zostało 264 policjantów. W auli im. Władysława Stasiaka w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w uroczystej

...

23 stycznia 2018 r. Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Pani mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, wręczyli nagrody dwóm autorom

...

Kolejny sukces biegaczy z Wyższej Szkoły Policji. Tym razem reprezentanci szczycieńskiej Uczelni sięgnęli po najwyższe trofeum 4. Ćwiartki Komandosa w klasyfikacji drużynowej. Serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy

...

19 stycznia 2018 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedziła przedstawicielka Tajwańskiego Centralnego Uniwersytetu Policji w Taoyuan. Celem wizyty Pani profesor było m.in. zapoznanie się bazą naukowo-dydaktyczną oraz omówienie

...

16 policjantów zakończyło w Wyższej Szkole Policji kurs w zakresie posługiwania się bronią palną w warunkach podwyższonego stresu. Podczas 5-dniowego pobytu w Szczytnie funkcjonariusze kształcili i doskonalili

...

18 stycznia 2018 roku w auli im. Władysława Stasiaka w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się odprawa podsumowująca działalność Uczelni w 2017 roku. Wydarzeniu przewodniczył insp. dr Marek Fałdowski –

...

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie zbliżających się ferii zimowych jest priorytetem dla policjantów ruchu drogowego, którzy już 12 stycznia 2018 r. rozpoczynają działania kontrolno-prewencyjne pn.

...

Blisko 140 policjantek i policjantów rozpoczęło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie szkolenie, dzięki któremu po zdaniu końcowego egzaminu dołączą do grona oficerów polskiej Policji. Do pełnienia odpowiedzialnej roli przygotowywać się

...

160 funkcjonariuszy Policji rozpoczęło w murach Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pierwsze, najważniejsze w karierze zawodowej szkolenie. Przed nimi blisko 7 miesięcy wytężonej pracy. Przez ten czas funkcjonariusze, pod okiem

...

Joachim Brudziński, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu został dziś powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"W Polsce jest bezpiecznie" – ocenił minister spraw wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak dziękując policjantom za profesjonalizm i zaangażowanie w 2017 r. W Wyższej Szkole Policji trwa narada roczna

...

W dniu 18 grudnia 2017 roku w Szczytnie Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wspólnie z Wydziałem  Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła

...

Dobiega końca praca podinsp. Macieja Wojciechowskiego na rzecz Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie. Policjant z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako jedyny Polak wspierał  instruktorów z Kanady, Szwecji, Francji

...

19 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy.

...

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął się kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Udział w szkoleniu biorą komendanci

...