W dniach 21-27 maja 2017 r. dwóch wykładowców z Akademii Policji Landu Branderburgia w Oranienburgu miało możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczno-naukową Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dwudziestu funkcjonariuszy wydziałów kryminalnych i prewencji zakończyło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie kolejny kurs, przygotowujący do trudnych i niebezpiecznych sytuacji, w jakich mogą znaleźć się policjanci w trakcie

...

Jak najlepiej pomagać innym wiedzą policjanci, pracownicy, słuchacze oraz studenci WSPol w Szczytnie, którzy w dniu dzisiejszym oddali krew potrzebującym.

Dzień dziecka szymany II edycja Odlotowego Dnia Dziecka odbędzie się 28 maja 2017 roku w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w Szymanach. Zapraszamy całe rodziny do spędzenia tego wyjątkowego dnia z nami! Atrakcje

...

W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się wycieczka młodzieży z Zespołu Szkół im. Generała Franciszka w Adamowie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także mogli poznać specyfikę

...

W dniu 24 maja 2017 r. kom. Konrad Kordalewski oraz studenci WSPol w Szczytnie zaprezentowali dzieciom i młodzieży najnowsze wyniki badań dotyczące zjawiska cyberprzemocy i mowy nienawiści.

SASW Blisko 160 policjantek i policjantów rozpoczęło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie szkolenie, dzięki któremu po zdaniu końcowego egzaminu dołączą do grona oficerów polskiej Policji. Do pełnienia odpowiedzialnej roli przez pięć

...

23 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się posiedzenie Senatu WSPol, które otworzył i poprowadził przewodniczący – mł. insp. dr Marek Fałdowski. Komendant-Rektor przedstawił porządek obrad, a następnie

...

Delegacja przedstawicieli polskiej Policji w dniach 15-18 maja gościła z wizytą studyjną we Francji. Celem tej wizyty było zapoznanie się z procedurami rekrutacji i doboru do Policji a także systemem szkolenia

...

Za nami V edycja Ogólnopolskich Warsztatów Kryminalistycznych zorganizowanych przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W wydarzeniu udział wzięli studenci z czterech

...