Na początku Wielkiego Tygodnia tj. 26 marca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się przedświąteczne spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych.

W dniu 26 marca 2018 r. podczas cotygodniowej odprawy kadry kierowniczej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Blisko 383 km pokonali biegacze z Wyższej Szkoły Policji w II Mistrzostwach Szczytna w biegu 12-godzinnym, którego głównym celem było zebranie pieniędzy na leczenie i rehabilitację 10-letniego Michała Ostrowskiego.

20 marca br. w auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy”. Organizatorem ogólnopolskiego spotkania był

...

21 marca bieżącego roku w Wyższej Szkole Policji gościli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie. Wizyta była częścią ogólnopolskiego projektu Dzień Przedsiębiorczości organizowanego przez

...

W dniach 19-23 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie gościła reprezentantka Akademii Policji Republiki Czeskiej w Pradze, w ramach programu Erasmus+ - Marty Kuchárovej.

Wielkimi brawami publiczność przyjęła spektakl „Służba”, który odbył się dzisiaj w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. To opowieść o trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj i współobywateli. Wspaniała

...

19 marca bieżącego roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się ogólnopolskie warsztaty patriotyczno-historyczne pn.: „OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje”. Udział w warsztatach wzięli przedstawiciele kadry

...

W dniach 17-18 marca 2018 roku przedstawiciele Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie aktywnie uczestniczyli w Mszy Świętej za Rodzinę, sympozjum i warsztatach

...

targi pracy i edukacji

15 marca 2018 roku przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięli udział w XII Młodzieżowych Targach Edukacji i Pracy w Ostrołęce, organizowanych przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, które odbyły

...

W dniach 15 i 16 marca 2018 r. członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z opiekunem podinsp. Robertem Czerniawskim oraz ze starszym ratownikiem medycznym - Sławomirem Sawickim, przeprowadzili zajęcia dotyczące

...

W dniu 14 marca 2018 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedziła grupa studentów z West Chester University z Pensylwanii wraz z dr hab. Chrisem Przemienieckim – opiekunem Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości.

...

Zakończenie kolejnego kursu specjalistycznego 9 marca 2018 r. zakończyła się II edycja kursu specjalistycznego dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach sztabowych. W doskonaleniu zawodowym wzięło udział 20 funkcjonariuszy z terenu całej

...

W środę 7 marca wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z funkcjonariuszkami i pracownicami Policji, by złożyć im życzenia z okazji Dnia Kobiet, a także wyrazić uznanie dla ich codziennej służby.

Serdeczne życzenia od Kierownictwa polskiej Policji z okazji Dnia Kobiet

8 marca  2018 r. w centrum konferencyjnym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie obchodzone było święto Dnia Kobiet, w którym to insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożył serdeczne

...

5 marca 2018 r. Studenckie Koło Nowoczesnych Technologii w Bezpieczeństwie wraz z opiekunami kom. Jarosławem Sikorą i kom. Konradem Kordalewskim zorganizowało dla studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie –

...

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął się kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Udział w szkoleniu biorą komendanci wojewódzcy

...

06  marca 2018 r. zakończyła się II edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 19 funkcjonariuszy z terenu całej Polski - policjanci, którzy szkolili się w naszej Uczelni przez

...

2 marca 2018 roku Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Państwa Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podinsp.  Anna Rolka zamknęła pierwszą w tym roku edycję kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej KGP,

...

2 marca 2018 r. zakończyła się I edycja kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka.

W dniu 2 marca 2018 r. Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski złożył gratulacje kom. Marcinowi Nowakowi oraz kom. Mariuszowi Gąsiorowskiemu z okazji uzyskania stopnia naukowego
...

- Wszyscy jesteśmy spokrewnieni służbą ojczyźnie. Tak jak Żołnierze Wyklęci przelewali za nią krew, tak my służymy jej dzisiaj, by umacniać naszą niepodległość, za którą tak wielką ofiarę ponieśli Żołnierze Niezłomni – powiedział

...

W dniu 27 lutego 2018 r. odbyła się Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa pt. "Doskonalenie organizacji działań Policji na poziomie lokalnym” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Jarosława

...

W dniu 26 lutego 2018 r.  w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się wykład otwarty  pt. „Jak zostać biegłym policyjnego laboratorium kryminalistycznego. System kształcenia kandydatów na biegłych i specjalistów

...

W dniu 28 lutego 2018 r. podinsp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych reprezentowała Wyższą Szkołę Policji i na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki

...

27 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej państwa w dobie

...

27  lutego 2018 r. zakończyła się I edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 20 funkcjonariuszy z terenu całej Polski - policjanci, którzy szkolili się w naszej Uczelni przez cztery

...

W dniu 24 lutego br. na strzelnicy kulowej Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „Tarcza 96” w Poznaniu odbyły się XX Międzynarodowe Zawody Strzeleckie „Romków”. Przedsięwzięcie patronatem honorowym objął Komendant Główny Policji.

...