W poniedziałek, 25 czerwca 2018 r., w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka z policyjnymi sportowcami, którzy w ostatnim

...

26 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 10 uchwał.W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie obradom

...

W dniach 25-26 czerwca 2018 r. członkowie Koła Nowoczesnych Technologii w Bezpieczeństwie w składzie: Maja Kwiatkowska, Jakub Kurzawa oraz Joanna Jadaś wspólnie z opiekunami koła kom. Jarosławem Sikorą i kom. Konradem

...

15 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada kadry kierowniczej polskiej Policji. W spotkaniu wzięli udział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Zastępca Komendanta Głównego

...

Pod honorowym patronatem Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 14 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Dobór do Policji w

...

W środę 13 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski Policji. Mianowanych zostało 572 policjantów. Aktu mianowania obecnych na uroczystości 318 policjantów, w tym

...

13 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończył się pobyt słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-6/17. Tym samym 107 słuchaczy, którzy zdali egzamin końcowy szkolenia rozpocznie teraz służbę w swoich

...

7 czerwca w Warszawie na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej w ramach V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i

...

W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie  tj. 12 czerwca 2018 r. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół

...

W dniach 4 - 7 czerwca 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe szkolenie CEPOL pt. „Combating Card Fraud”, dotyczące problematyki zwalczania przestępczości przy wykorzystaniu kart

...

Wiesław Jasiński, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odebrał nagrodę Bona Lex za przygotowanie, przeprowadzenie przez parlament i wdrożenie pakietu paliwowego. Wyróżnienie przyznawane jest co roku przez

...

Zbliża się czas wakacji i beztroskiego wypoczynku połączonego z rekreacją w wodzie i nad wodą. Niestety jest to również okres, kiedy dochodzi do większej liczby utonięć. Aby zapobiegać tego typu zdarzeniom policjanci rozpoczęli

...

W siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w dniach 29-30 maja 2018 r. odbyła się XXI edycja Konferencji Naukowej TAPT - „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”. Spotkanie dedykowane było

...

"Dla każdego jest miejsce na drodze” - pod takim hasłem 25 maja 2018 roku polska Policja rozpoczyna akcję informacyjno-edukacyjną, skierowaną do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas trwania akcji będą promować

...

 

Reprezentanci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wygrali „IV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej” pod hasłem „Policja – Dzieciom”. Jednak nie zwycięstwo, a cel który przyświecał temu wydarzeniu był najważniejszy.

...

W dniach 24 - 27 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się VI Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne.

W dniach 24 – 25 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się jedenasta edycja Seminarium Naukowo-Praktycznego pod nazwą Panel Operacyjny. Przedsięwzięcie to, objęte patronatem honorowym Komendanta

...

23 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Celem przedsięwzięcia, jak co miesiąc, była pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez zbiórkę drogocennego surowca,

...

W dniach 15 – 17 maja 2018 r. w Stuttgardzie w Niemczech nadkom. dr inż. Jarosław Kamiński – Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa Instytutu Służby Kryminalnej, dr Justyna Jurczak – adiunkt Zakładu Bezpieczeństwa

...

22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Rektoratu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się obrady Senatu Uczelni, podczas których przyjęto 5 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor

...

W dniach 21 – 25 maja 2018 r. ma miejsce międzynarodowe szkolenie CEPOL pt: „Juvenile crime and domestic violence”, którego gospodarzem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Uczestnikami szkolenia są przedstawiciele

...

19 maja 2018 r. odbył się II Promykowy Bieg Charytatywny, w którym udział wzięło blisko 70 słuchaczy, studentów oraz kadra Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W dniach 17–20 maja 2018 r., po raz kolejny na Stadionie Narodowym odbyły się Warszaskie Targi Książki, a wraz z nimi Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Wydawnictwo WSPol było jednym z wystawców.

W dniu 18 maja 2018 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wraz z Centrum Nauk Sądowych i Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu

...

W dniu 17 maja 2018 r. w Akademii Sztuki Wojennej miała miejsce VII ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, w której w składzie komitetu honorowego był insp. dr Marek

...

W dniach 13-18 maja 2018 r. przebywali w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studenci z niemieckiej Akademii Policji Dolnej Saksonii w Nienburgu. Celem wizyty było zaprezentowanie bazy dydaktyczno-naukowej naszej

...

Reprezentacja Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych w dniach 14 - 16 maja 2018 r., wzięła udział w VIII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Kryminalistyki w Kielcach.

16 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęło się seminarium szkoleniowe dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Seminarium przewodniczy nadinsp. Jan Lach –

...

Turnieje i zawody na terenie Stadionu Leśnego, wieczorne zabawy oraz wiele ciekawych inicjatyw na terenie kampusu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – to wszystko działo się w dniach 14-15 maja 2018 r. podczas

...