Herb Polski  Policja


Z okazji Świąt Wielkanocnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński złożył życzenia wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński złożył życzenia wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji.

Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji składa życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją oraz miłością.

W dniach 18-22 marca 2019 r. w ramach porozumienia o współpracy między naszą Uczelnią a Państwową Wyższą Szkołą Policji w Saint-Cyr-au-Mont-d’Or gościmy studentów francuskiej uczelni. Opiekunem grupy jest asp. sztab. Gilles

...

W dniach 14-15 marca 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja przedstawicieli organów ścigania w ramach Cyklu Europejskiej Polityki/EMPACT, związana z tematyką Przestępczości samochodowej i

...

W dniu 13 marca 2019 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży odbyła się XIX Giełda pomysłów na życie, na której swoją ofertę edukacyjną zaprezentowała m.in. Wyższa Szkoła

...

Dnia 8 marca  2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie obchodzony był Dzień Kobiet, w którym to insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożył serdeczne życzenia wszystkim Paniom

...

W dniu 6 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Wspólnego Centrum Szkoleniowego Organów Ścigania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii.

...

5 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 13 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Policja zyskała 273 oficerów. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca

...

W dniu 5 lutego 2019 r. Postanowieniem Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Waldemar Zubrzycki – nauczyciel akademicki Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem

...

W dniu 25 lutego 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się IV konferencja naukowa „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”. Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły

...

16 lutego 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uroczyście zainaugurowano rozpoczęcie studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym”. Studia są wspólnym

...

W dniu 15 lutego 2019 r. zakończył się X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w piłce halowej im. podkom. Andrzeja Struja. W 3 dniowych zmaganiach, w których udział wzięło ponad 100 drużyn z kilkunastu krajów

...

Blisko 14 litrów krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 31 policjantów, pracowników oraz słuchaczy Uczelni podzieliło się najcenniejszym darem

...

8 stycznia 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dra praw. W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6 miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej

...

Kto z nas nie lubi niespodzianek? Zapewne nie znajdzie się  taka osoba. Czy musi być okazja, by komuś sprawić radość? Zdecydowanie NIE! Słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie udowadniają to bardzo często

...

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej, uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę podinsp. Adama Macocha – starszego wykładowcę Zakładu

...

28 stycznia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się pierwsza w tym roku edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.W imieniu Komendanta-Rektora WSPol insp. dra Marka Fałdowskiego

...

9 stycznia 2019 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP),  w ramach kończącego się rocznego przewodniczenia Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych (FESM), była gospodarzem spotkania, w którym jednogłośną decyzją przedstawicieli

...

Blisko 100 funkcjonariuszy Policji zdało w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie egzamin, dzięki któremu dołączą do grona oficerów polskiej Policji.

Podczas Narady Rocznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski podsumował działalność Uczelni w minionym, 2018 roku.

W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie tj. 16 stycznia 2019 r. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia (edycja SASW-3/18)

...

W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkolenia zawodowego podstawowego dla 200 słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W imieniu Komendanta-Rektora WSPol insp. dra Marka Fałdowskiego otwarcia kursu

...

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący Policję Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony a także

...

Podsumowując 2018 rok można stwierdzić, że Polska to spokojny i bezpieczny kraj na tle innych państw europejskich. Liczby, tabele i wykresy towarzyszące rocznym podsumowaniom są powodem do dumy z poprawiających się w

...

Cały czas znajdują się w gotowości, by wyjechać na Bałkany i udzielić wsparcia kolegom z bazy Kosowskiej Mitrowicy. Policjanci z rezerwowej zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, wśród których znajduje się podinsp.

...

Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, w imieniu kierownictwa polskiej Policji oraz własnym, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzy wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom polskiej Policji

...

Od 29 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się, po kilkuletniej przerwie, pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania

...

Dnia 20 grudnia 2018 r. w trakcie odprawy służbowej z kadrą kierowniczą Uczelni, Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski, podziękował odchodzącym na emeryturę Panom: Marianowi Anielskiemu oraz Włodzimierzowi Joachimiakowi

...