Herb Polski  Policja


wstązką żałobna

Z ogromnym smutkiem informujemy, że wczoraj 27 października 2019 r. w wypadku drogowym tragicznie zginął Pan Sebastian Długosz Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych Biura

...

Informacja na temat składania wniosków przez studentów o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw wewnętrznych za znaczące osiągnięcia naukowe związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok

...

Informujemy, że z dniem 18 września br. uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca na następujące studia:

 

  • stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” o specjalności „informatyka
    w bezpieczeństwie” dla funkcjonariuszy i
...

Rektorzy uczelni podpsują dokument Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie mając na uwadze nieustanny rozwój m.in. w zakresie edukacji, wymiany kadry oraz studentów zawarła umowę o współpracy z nowym podmiotem zagranicznym - Akademią Policji „Alexandru Ioan Cuza” w

...

Uczestnicy spotkania Ważnym aspektem funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi. W ramach tych działań w dniach 17-19 września 2019 r. mamy zaszczyt

...

Uczestnicy obrad

17 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 2 uchwały.

Wstęga żałobna Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi, sierż. szt. Dawida Rzeteckiego. Policjant zginął tragicznie w wypadku drogowym. Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego

...

Wstęga żałobna Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi, sierż. szt. Marcina Kosiaka. Policjant zginął tragicznie w wypadku drogowym. Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje i wyrazy

...

uczestnicy zawodów Stulecie powołania Policji Państwowej jest wspaniałą okazją do organizacji wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym. Z tego powodu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 14 września 2019 roku,

...

uczestnicy seminarium W dniach 11-13 września 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się jedenasta edycja seminarium pn. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania

...

Uczestnicy obrad 10 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 10 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

absolwenci 6 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce uroczyste zakończenie rocznych studiów podyplomowych w zakresie kontroli w administracji publicznej na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

osoby obecne  na spotkaniu – Dziękuję za prace badawcze, za świetną dydaktykę, jaką Państwo realizujecie – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania z nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Głównej

...

słuchacze WSPol z paczkami Słuchacze szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie po raz kolejny pokazali jak solidarne jest nasze środowisko i jak ważny jest dla nas los rodzin nieżyjących policjantów.

Uczestnicy spotkania 2 września 2019 r. insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożył gratulacje oraz podziękował za postawę godną naśladowania dwóm słuchaczom szkolenia zawodowego dla absolwentów

...

podinsp. Maciej Wojciechowski oraz post. Kamil Smoliński 31 sierpnia 2019 r. dwuosobowa reprezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięła udział w 10. Mistrzostwach Polski Policji w biegu ulicznym, rozgrywanych w dolnośląskiej miejscowości Góra. Zawody objęte były patronatem

...

W dniu 28 sierpnia 2019 r. funkcjonariusze i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w Szczytnie wzięli udział w organizowanym przez  policjantów Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy

...

uczestnicy uroczystej zbiórki 22 sierpnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Logo WBiNP z pieczątką rekrutacja

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż zmarł Pan Włodzimierz Groszkiewicz, Zastępca Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Obiektów KGP Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP. Człowiek wysokiej kultury osobistej i znakomity

...

Uczestnicy uroczystości 7 sierpnia 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dra praw W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6-miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej

...

Słuchacze szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych oraz szkolenia zawodowego podstawowego uczcili minutą ciszy 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.  Podczas porannego apelu podziękowano również 3 policjantom z

...

wstązką żałobna Z ogromnym smutkiem informujemy, że  30 lipca 2019 r. w wypadku drogowym tragicznie zginął Tomasz Ostrowski, który od 2004 roku pracował w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław

...

Zaproszeni goście 29 lipca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej objęte patronatem honorowym Pani Elżbiety Witek – Minister Spraw Wewnętrznych

...

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią w kraju kształcącą przyszłych oficerów polskiej Policji. Funkcjonariusze dysponujący wysokim poziomem umiejętności, wiedzy i kwalifikacji zawodowych są w stanie w

...
Stoiska Wydawnictwa WSPol Centralne Obchody Święta Polskiej Policji odbyły się 24 lipca 2019 r. Główne uroczystości odbyły się w Warszawie na Zamku Królewskim, a następnie na Placu Marszałka J. Piłsudskiego. Jednak nie były to jedyne atrakcje
...

Logo WBiNP

Od 26 lipca 2019 r. zostaje uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na:

Logo Policji 1919-2019 Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego.

...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda skierował list do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.