W dniach 4 – 6 października 2017 r. Uczelnia gościła przedstawicieli Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych oraz MSW Ukrainy w składzie: pułkownik policji  Anton Syzonenko, Kierownik Zarządu Edukacji  Zawodowej i Nauki Departamentu  Personelu Organizacji Działalności Oświatowej i Naukowej MSW Ukrainy, pułkownik policji, dr nauk prawnych, docent Roman Błaguta, Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych oraz podpułkownik policji, dr nauk prawnych Wasyl Franczuk, Kierownik Działu ds. stosunków międzynarodowych LPUSW.

5 października 2017 r. z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 mieliśmy okazję gościć w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Pana Oliviera Ordasa – attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Francji w Polsce, pełniącego funkcję oficera łącznikowego Policji francuskiej.

W dniu 5 października 2017 r. po zakończeniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w naszej Uczelni miała miejsce konferencja naukowa pn. „Wizerunek służby – tradycja, współczesność, przyszłość” skierowana głównie do przedstawicieli służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz władz samorządowych.

W czwartek 5 października 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez insp. dra Marka Fałdowskiego zaproszonych gości oraz studentów, którzy o godzinie 10.00 licznie stawili się w Auli im. Władysława Stasiaka. W uroczystej immatrykulacji udział wzięli m.in. Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, Pan Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w MSWiA, a także nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji. Inaugurację Roku Akademickiego poprzedziła Msza Święta w intencji społeczności akademickiej Uczelni.

Instytut Służby Kryminalnej WBW Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w dniach 2-4 października 2017 r. zorganizował II edycję Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa.

Kurs 3 października 2017 roku w imieniu Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, nadkom. dr Jarosław Truchan – Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol oraz podinsp. Arkadiusz Kunce – w zastępstwie Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Społecznego ISP WBW WSPol w Szczytnie dokonali uroczystego zamknięcia kolejnej edycji kursu specjalistycznego dla dzielnicowych.


W doskonaleniu zawodowym wzięło udział 20 dzielnicowych z terenu całej Polski, którzy szkolili się w naszej Uczelni przez cztery tygodnie. Kurs zakończył się egzaminem, sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy i umiejętności. Wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.

W trakcie kursu dzielnicowi zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności i kompetencje z zakresu szerokiego spektrum zadań i obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji.

Opr. P. Jarocki

Wizyta W dniach 26-27 września 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie gościliśmy delegację belgijskiej i cypryjskiej Policji oraz przedstawiciela Słowackiego Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wizyta odbyła się w związku z realizacją dwóch projektów z zakresu CBRN (skażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi).

Dobiegły końca dwudniowe zmagania policjantów województwa warmińsko-mazurskiego o miano najlepszego dzielnicowego. W zawodach wzięło udział 38 dzielnicowych, którzy rywalizowali ze sobą w teście wiedzy, strzelaniu, udzielaniu pierwszej pomocy, symulacji – podstawowe czynności służbowe związane ze służbą patrolową oraz symulacji -  przyjęcie interesanta. Dwóch najlepszych dzielnicowych będzie reprezentowało nasze województwo w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 17-20 październik 2017 roku w Szkole Policji w Katowicach.

29 września 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, której organizatorem było Koło Honorowych Dawców Krwi działające przy WSPol w Szczytnie.

W dniu 28 września 2017 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedziło kierownictwo Katolickiego Radia Podlasie na czele z Dyrektorem Ks. Andrzejem Sochalem oraz jego zastępcą Ks. Danielem Struczykiem.