wyszukiwarka

Herb Polski

Dnia 13 listopada 2018 roku miało miejsce posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W trakcie obrad Senatorowie przyjęli dwie uchwały, z czego pierwsza dotyczyła sprawozdania rocznego z działalności Uczelni w roku akademickim 2017/2018, natomiast druga - uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok.

W ramach dyskusji, Przewodniczący Senatu, Komendant-Rektor, insp. dr Marek Fałdowski, przedstawił Senatowi m.in. zrealizowane w roku bieżącym inwestycje oraz te, które są zarówno w trakcie realizacji, jak i na etapie planów na 2019 rok.

 

 Tekst: Arleta Stefanowicz-Szydlik
Foto: Jacek Pszczółkowski