wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 9 listopada 2018 r. przedstawicielka naszej Uczelni wzięła udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

W trakcie konferencji naukowo-praktycznej pn. „Teoria i praktyka zawalczenia przestępczości w nowoczesnych warunkach”, której gospodarzem był Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy, mł. insp. dr hab. Agata Tyburska, Prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wygłosiła referat pt. „Zagrożenia dla Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce – ogólna charakterystyka zjawiska”.

Wizyta była również okazją do omówienia dotychczasowej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami, a także perspektyw w zakresie jej dalszego rozwoju.

 

  

Tekst: A. Stefanowicz-Szydlik
Foto: LPUSW Ukrainy