wyszukiwarka

Herb Polski

Informujemy, że uległ zmianie termin zjazdu dydaktycznego w semestrze zimowym :

- na drugim roku trzecim semestrze studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dla studentów – funkcjonariuszy MSWiA ze skierowaniem na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne;

- na pierwszym roku pierwszym semestrze oraz drugim roku trzecim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla studentów – funkcjonariuszy MSWiA ze skierowaniem na kierunku Kryminologia;

- na pierwszym roku pierwszym semestrze oraz drugim roku trzecim semestrze studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia dla studentów – funkcjonariuszy MSWiA ze skierowaniem na kierunku Zarządzanie;

- na pierwszym semestrze studiów podyplomowych w zakresie kontroli w administracji publicznej.

 

z 12-16.11.2018 r. na 13-16.11.2018 r.

 

Karolina Stryjewska