Herb Polski 

26 października 2018 r. mury Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie opuściło 114 funkcjonariuszy, którzy w dniu dzisiejszym zakończyli swoje pierwsze zawodowe szkolenie, a mianowicie kurs podstawowy zawodowy. Uroczystego zakończenia kursu w imieniu Komendanta-Rektora, insp. dra Marka Fałdowskiego dokonała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych.

W auli im. insp. P.P. dra praw. W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która kończy ponad 6 miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczyna dalszą drogę kariery zawodowej funkcjonariuszy w jednostkach macierzystych. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniu sztandaru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie głos zabrała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych. W swoim przemówieniu pogratulowała funkcjonariuszom i złożyła serdeczne życzenia na dalszą służbę. Pani Dziekan odczytała listy gratulacyjne Komendanta-Rektora dla trzech słuchaczy, którzy wzorowo oraz sumiennie wykonywali zadania służbowe związane z udziałem w Poczcie Sztandarowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wyróżnionymi funkcjonariuszami byli: post. Mateusz Stanulewicz, post. Mateusz Korkosz oraz post. Krzysztof Nowak.

W trakcie uroczystości przedstawicielka słuchaczy, post. Karolina Pruś złożyła podziękowania kadrze dydaktycznej za trud włożony w ich naukę oraz złożyła deklarację, że jako absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nie zawiodą pokładanych w nich nadziei.

Dowódcą uroczystości był podkom. Mariusz Okrasiński – Dowódca Kompanii Działu Dowodzenia WSPol.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Nowak