Herb Polski 

W dniu 26 października 2018 r. w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra Marka Fałdowskiego, Zastępca  Komendanta-Prorektor mł. insp. dr Zbigniew Mikołajczyk oraz Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Państwa Instytutu Służby Prewencyjnej WBW nadkom. dr Anna Zubrzycka uroczyście zakończyli kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

W szkoleniu udział mogą brać funkcjonariusze Policji spełniający wymagania do pełnienia funkcji dowódcy operacji policyjnej, zastępcy dowódcy operacji policyjnej lub podoperacji antyterrorystycznej realizowanej w ramach operacji policyjnej. W trzeciej edycji kursu udział brali komendanci wojewódzcy Policji, zastępcy komendantów wojewódzkich, a także dowódcy pododdziałów antyterrorystycznych. Zajęcia prowadzone były przez kadrę WSPol oraz nauczycieli stowarzyszonych z Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

Kurs ma na celu przygotowanie funkcjonariuszy do planowania działań antyterrorystycznych realizowanych na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, czy też przeprowadzenia działania antyterrorystycznego.

Udział w szkoleniu biorą komendanci wojewódzcy Policji, zastępcy komendantów wojewódzkich, a także dowódcy pododdziałów antyterrorystycznych.

Opiekunem kursu był dr Michał Stępiński – adiunkt Zakładu Bezpieczeństwa Państwa Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Tekst: Marcin Piotrowski
Zdjęcia: Wojciech Nowak