Herb Polski  Policja

U progu nowego roku akademickiego, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie  miała miejsce uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaszczytu tego dostąpiło 294 absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Po zakończonej inauguracji roku akademickiego orszak akademicki przeniósł się na plac apelowy, gdzie o godz. 14:00 odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji.

Przed uroczystością Pan Minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA wspólnie z gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji oraz insp. dr. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Przeglądem pododdziałów, odegraniem hymnu państwowego oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt – zainaugurowano najważniejszą uroczystość w karierze zawodowej funkcjonariuszy.

Następnie insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol powitał zebranych na placu. Ponadto podkreślił jak szczególnie uroczysty to dzień, jak szczególny to rok, bo jubileuszowy, w którym przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodał, że również w przyszłym roku będziemy uroczyście obchodzić 100 rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej. Nawiązując do takich wartości jak sprawiedliwość, męstwo, lojalność, szacunek, odpowiedzialność, a przede wszystkim Patriotyzm, porównał oficerów Polskiej Policji do kadetów kształconych w czasach rycerskich. Na koniec słowa uznania skierował w stronę nowo promowanych oficerów, gratulując im oraz podkreślając jak trudny, ale zarazem piękny zawód wykonują.

Po przemówieniu gospodarza naszej Uczelni nastąpił najważniejszy moment uroczystości – mianowanie na stopień podkomisarza Policji, które jest częścią ceremoniału policyjnego i nawiązuje do średniowiecznej tradycji rycerskiej. Aktu mianowania obecnych na uroczystości 207 funkcjonariuszy dokonali: gen. insp. dr Jarosław Szymczyk –  Komendant Główny Policji oraz nadinsp. dr Andrzej Szymczyk – I Zastępca Komendanta Głównego Policji. Po akcie mianowania miało miejsce ekumeniczne błogosławieństwo na dalszą służbę promowanych oficerów Policji.

W tym ważnym dniu, głos zabrał Sekretarz Stanu MSWiA Pan Minister Jarosław Zieliński, który gratulując podkomisarzom Policji wyraził słowa podziękowania za ich codzienną służbę. Podkreślił, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje szereg działań, w tym realizuje program modernizacji  służb, po to, aby zapewnić funkcjonariuszom jak najlepsze warunki służby. Podkreslil jak ważny jest etos policjanta i wyraził przekonanie, że nowo mianowani oficerowie będą go stale umacniać. Wyraził również nadzieję, że wiernie będą służyć Ojczyźnie, bo nie można służyć dobrze Ojczyźnie bez patriotyzmu.  

Następnie wygłosił przemówienie gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji. Zwracając się do oficerów Policji, pogratulował i podziękował za trud pracy, włożony w czasie szkolenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Złożył promowanym serdeczne gratulacje oraz życzenia czerpania satysfakcji ze służenia społeczeństwu. Nie zapominając o Bliskich mianowanych funkcjonariuszy, tradycyjnie podziękował im za ich zrozumienie i wsparcie, a samym promowanym życzył, aby zawsze wracali do domu, w którym będzie ktoś, kto będzie się cieszył z ich powrotu.

Przedstawiciel promowanych podkom. Ewelina Wrona podziękowała władzom Uczelni oraz kadrze naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji za trud i zaangażowanie jaki włożyli w edukację nowo mianowanych oficerów. W imieniu koleżanek i kolegów podziękowała również Rodzinom i Bliskim za wsparcie i zrozumienie jakim się wykazywali przez pół roku ich szkolenia.

Po defiladzie mianowanych oficerów Policji, dowódca uroczystości złożył meldunek o jej zakończeniu.

W tym szczególnym dniu, swoją obecnością naszą Uczelnię zaszczycili m.in.:  Pan Minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Pani Minister dr Edyta Bielak-Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji, nadinsp. dr Andrzej Szymczyk – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, gen. bryg. SOP dr Tomasz Miłkowski – Komendant Służby Ochrony Państwa oraz płk SOP Krzysztof Król – Zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz przedstawiciele władz samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele duchowieństwa na czele z ks. bp. dr. Januszem Ostrowskim – Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej, Pan profesor Gabor Kovacs – Zastępca Rektora Uniwersytetu Służb Publicznych w Budapeszcie oraz przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy – Pan płk Policji Stepan Hnatiuk oraz Pan płk Ihor Sydorkun, rektorzy-komendanci szkół wyższych służb mundurowych MSWiA oraz MON, władze uczelniane szkół wyższych współpracujących z naszą Uczelnią, a także komendanci wojewódzcy/komendant stołeczny Policji, Komendant CBŚP, komendant BSWP, komendanci szkół Policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą Uczelnią. Na placu apelowym obecne były również rodziny nowo mianowanych oficerów.

 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci oficerów polskiej Policji.

Tekst: Arleta Stefanowicz-Szydlik, Wojciech Nowak
Zdjęcia: Rafał Kotapka, Zbigniew Dąbrowski, Arkadiusz Błaszczuk