Herb Polski

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła nowy rok akademicki 2018/2019 uroczystą inauguracją, która miała miejsce 19 października 2018 roku w Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, między innymi Pan Minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA oraz gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Po wprowadzeniu sztandaru oraz odegraniu hymnu państwowego, najważniejszą uroczystość społeczności akademickiej zainaugurował Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który powitał przybyłych gości i społeczność naszej Uczelni. Na początku swojego przemówienia Komendant-Rektor WSPol skierował słowa do studentów, zobowiązując ich do ciężkiej i wytrwałej pracy ale zarazem zapewnił, że w murach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostaną dobrze przygotowani do pracy w służbach mundurowych,  a w szczególności do służby w Policji. Poświęcił dużą część swojego przemówienia nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, omawiając plany rozwoju i prace związane z wdrażaniem nowej ustawy. W dalszej części swojego przemówienia przedstawił nowy rok akademickim w liczbach. Realizując misję oraz strategię elitarnej Uczelni kształcimy łącznie blisko 2500 studentów, w tym 1300 funkcjonariuszy. Ponadto w minionym roku akademickim 10 osób uzyskało stopień naukowy doktora, a także 9 kolejnych osób otworzyło przewód doktorski. Dodał również, że jako jednostka szkoleniowa Policji w ramach doskonalenia zawodowego policjantów, szkolimy obecnie blisko 1000 funkcjonariuszy. Zbliżając się do końca swojego wystąpienia Komendant-Rektor zaznaczył, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to również jednostka naukowo-badawcza i z tego tytułu obecnie realizuje 13 projektów. Kończąc swoje wystąpienie podziękował kadrze Uczelni za trud i zaangażowanie włożone w edukację słuchaczy i studentów.

Ważnym momentem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku, którzy złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali symboliczne indeksy. Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono także dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora.

Po odśpiewaniu pieśni Gaude Mater Polonia nastąpił czas wystąpień zaproszonych gości.

W ramach wystąpień zaproszonych gości jako pierwszy do mównicy podszedł Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Minister Jarosław Zieliński, który swoje wystąpienie rozpoczął od pogratulowania obecnym studentom za wybranie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ponieważ podejmując edukację w jedynej takiej Uczelni w kraju wyrazili chęć edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

Ponadto pogratulował nowym doktorom, którym podczas immatrykulacji osobiście wręczył dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora. W kolejnych słowach przemówienia, Pan Minister podkreślając potrzebę poszerzania wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa wyraził zadowolenie z funkcjonowania i stałego rozwoju naszej Uczelni. Na koniec swojego przemówienia przypominając o szczególnym roku, 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę  podkreślił, że wszystko co dzieje się w tym roku zyskuje na ważności dzięki temu jubileuszowi.

Następnie głos zabrał gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, który wyraził radość z możliwości dzielenia tego ważnego dnia jakim jest inauguracja roku akademickiego ze społecznością naszej Uczelni.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było odczytanie przesłania od Weteranów Walk o  Niepodległość RP skierowane do młodego pokolenia Polaków, w którym podkreślana jest dewiza zapisana na wojskowych sztandarach „Bóg, Honor, Ojczyzna”.  Przesłanie odczytał asp. Adrian Skowroński, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który odebrał je osobiście w ramach Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość RP  w dniu 1 września br.

Zgodnie z tradycją akademicką po odśpiewanym hymnie „Gaudeamus Igitur”, miał miejsce wykład inauguracyjny. Wystąpienie Profesora naszej Uczelni, dr hab. Bogdana Zdrodowskiego nosiło tytuł: „Istota zarządzania kryzysowego”.

Dopełnieniem uroczystości był koncert chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dzień  wcześniej w Kościele pw. WNMP w Szczytnie odbyła się Msza Święta w intencji kadry, studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

19 października 2018 r. to szczególna data dla naszej Alma Mater, nie tylko z powodu inauguracji roku akademickiego ale również z odbywającej się tego dnia uroczystej promocji mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o której piszemy w oddzielnym artykule.

Tekst: Wojciech Nowak, Arleta Stefanowicz-Szydlik
Zdjęcia: Arkadiusz Błaszczuk, Zbigniew Dąbrowski