Herb Polski  Policja

24 lipca to data szczególna dla polskiej Policji. Dokładnie tego dnia 99 lat temu została powołana Policja Państwowa. Uroczyste obchody Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie obchodzone razem z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie miały miejsce 12 lipca 2018 r.

W dniu poprzedzającym uroczystość, kadra kierownicza Policji, funkcjonariusze oraz kadra i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z kadrą KPP w Szczytnie uczestniczyli we mszy świętej w intencji społeczności akademickiej Uczelni, która odbyła się w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie.

Przed rozpoczęciem uroczystości, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji wraz z  insp. dr. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i insp. Tomaszem Klimkiem – Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej. Pamiętając o tych, którzy tworzyli historię Polskiej Policji, funkcjonariuszach Policji Państwowej, również delegacja funkcjonariuszy złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

Złożeniem meldunku nadinsp. dr. Jarosławowi Szymczykowi – Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniem pocztów sztandarowych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie rozpoczęta została uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Po odegraniu Hymnu RP, Komendant-Rektor WSPol w imieniu własnym oraz Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie, powitał zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Pan Minister Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego oraz Pan nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, a także Panowie Generałowie oraz Komendanci-Rektorzy i ich przedstawiciele z uczelni wyższych służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa na czele z Kapelanem naszej Uczelni – ks. prof. zw. dr. hab. Edwardem Wiszowatym, dowódcy, dyrektorzy i komendanci jednostek współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Szczycieńskiego.

W trakcie swojego przemówienia Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski pogratulował i złożył słowa podziękowania kadrze Uczelni za wysiłek, poświęcenie i trud wkładany w edukację kolejnych pokoleń funkcjonariuszy polskiej Policji. Życzył im wielu sukcesów, satysfakcji oraz niesłabnącej radości z wykonywanej pracy. Wspomniał o wartościach i etosie akademickim. Słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego oraz szkolenia dla absolwentów szkół wyższych życzył, aby opuszczając mury Uczelni nigdy nie rezygnowali z marzeń oraz aby byli zawsze świadomi swoich wyborów oraz odpowiedzialni za podejmowane decyzje.

Po wystąpieniu Komendanta-Rektora nadszedł czas na wręczenie funkcjonariuszom i pracownikom Policji odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Dokonali tego: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor, insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, a także mł. insp. Tomasz Bzymek – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie.

W 2018 roku, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał funkcjonariuszom i pracownikom WSPol: 2 medale złote „Za długoletnią służbę” oraz 4 medale srebrne „Za długoletnią służbę”.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego 5 funkcjonariuszy i pracowników WSPol otrzymało odznaczenia nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a  dokładnie: 1  srebrną odznakę „Zasłużony policjant” oraz 3 brązowe odznaki „Zasłużony policjant” i 1 brązowy medal „Za zasługi dla Policji”.

Ponadto awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 42 funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w tym 18 funkcjonariuszy w korpusie oficerów starszych Policji, 15 funkcjonariuszy w korpusie oficerów młodszych Policji oraz 9 funkcjonariuszy w korpusie aspirantów Policji.

Po uroczystej dekoracji, ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dokonał błogosławieństwa na dalszą służbę.

Odczytany został również list okolicznościowy od Pana Ministra Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowany do uczestników naszej uroczystości, kierownictwa oraz kadry Uczelni. Pan Minister wyraził m.in. słowa podziękowania za trud wkładany w zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz cennych umiejętności, a także sumienne wykonywanie obowiązków w służbie na rzecz naszej Ojczyzny. Życzył całej społeczności akademickiej sukcesów w podnoszeniu kwalifikacji, satysfakcji, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym oraz jak najlepszej służby w niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej.

W trakcie wystąpień okolicznościowych głos zabrał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, który złożył serdeczne życzenia oraz gratulacje funkcjonariuszom i pracownikom Policji. W swoim wystąpieniu podziękował kierownictwu Uczelni oraz policjantom i pracownikom za ogromny wkład pracy wkładany w stały rozwój Szkoły oraz za ich wysiłek i zaangażowanie jakim się wykazują w codziennej służbie kształcąc kadry naszej formacji. Z gratulacjami i słowami uznania oraz podziękowania zwrócił się także do obecnych na uroczystości rodzin wszystkich odznaczonych
i awansowanych.

Uroczysta zbiórka zakończyła się wyprowadzeniem sztandarów, a następnie złożeniem przez dowódcę meldunku o zakończeniu uroczystości.

 

Tekst: A. Stefanowicz-Szydlik, W. Nowak

Foto: J. Pszczółkowski, Z. Dąbrowski