Herb Polski  Policja 

19 policjantów ukończyło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!

10 lipca 2018 r. w naszej Uczelni zakończyła się IV edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 19 funkcjonariuszy z terenu całej Polski.

W ramach zajęć dydaktycznych dzielnicowi zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności i kompetencje z zakresu szerokiego spektrum zadań i obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji.

Program kursu obejmował między innymi zajęcia z zakresu: organizacji służby dzielnicowego, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania w sprawach nieletnich i małoletnich, a także wybranych elementów prawa karnego, wykroczeń, cywilnego i rodzinnego. 

Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy i umiejętności.

 

Tekst: P.Jarocki
Zdjęcie: A.Kunce