Herb Polski  Policja 

13 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończył się pobyt słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-6/17. Tym samym 107 słuchaczy, którzy zdali egzamin końcowy szkolenia rozpocznie teraz służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał mł. insp. dr Sławomir Zubański – Prorektor ds. studenckich, który pogratulował funkcjonariuszom ukończenia szkolenia i złożył serdeczne życzenia na dalszą służbę. Wyraził również przekonanie, że już niebawem spotkamy się ponownie w WSPol, na innych rodzajach kursów i szkoleń.

Podczas uroczystości głos zabrała również przedstawicielka kursantów, która podziękowała kadrze dydaktycznej WSPol za trud włożony w ich naukę, za przekazaną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności. Policjantka podkreślała, że czas spędzony w szczycieńskiej Uczelni był wyjątkowym czasem, pełnym wspaniałych momentów. W imieniu funkcjonariuszy obiecała, że postarają się nie zawieść pokładanych w nich nadziei, a także że będą pielęgnować i kultywować przekazane przez starszych kolegów wartości.

Dowódcą uroczystości był kom. Mariusz Daszewski  – dowódca kompani Sekcji Dowodzenia WSPol.

 

Tekst. A.Napiórkowski
Zdjęcia: R.Kotapka