Herb Polski Policja

15 maja 2018 r. w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyła się pierwsza edycja szkolenia z zakresu etyki w kształtowaniu etosu zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników WSPol.

Spotkanie z funkcjonariuszami i pracownikami Uczelni otworzył nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz – dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WSPol. Wykład dla zebranych przeprowadził  ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – profesor i kapelan WSPol. Podczas prelekcji poruszył on zagadnienia związane ze wzajemnymi relacjami między etyką, prawem a moralnością, omówił zasady etyki zawodowej policjantów i pracowników cywilnych Policji, rolę etosu zawodowego oraz rolę przełożonego w kształtowaniu autorytetów.

Kolejne edycje szkolenia zaplanowano w dniach 25 maja oraz 5 czerwca 2018 r.

 

Tekst: S.Królicka