Herb Polski

W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie  tj. 25 kwietnia 2018 r. reprezentujący tego dnia Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk Zastępca Komendanta-Prorektor oraz delegacja funkcjonariuszy w obecności pierwszej i drugiej kompanii szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-4/17) oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy słuchaczy, którzy rozpoczynają ostatnie zmagania w drodze po pierwszy stopień oficerski Policji. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy: test wiedzy oraz test umiejętności. Testy te są jednakowe dla policjantów wszystkich rodzajów służb.

Życzymy powodzenia na egzaminie!

 

Tekst: W.Nowak
Zdjęcia: J.Pszczółkowski, W.Nowak