Herb Polski  Policja

W dniu 6 kwietnia 2018 r. zakończyła się IX edycja ogólnopolskiej „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pogłębienia wiedzy o roli i zadaniach Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Laureat i finaliści zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia dla osób cywilnych, realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. W tegorocznej edycji Olimpiady udział wzięło 78 uczestników z 28 szkół z całej Polski.

Finałowy dzień rozpoczął się od uroczystego przywitania uczestników i ich opiekunów przez mł. insp. dra Sławomira Zubańskiego – Prorektora ds. studenckich WSPol oraz insp. dr hab. Izabelę Nowicką – p.o. Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol. Następnie uczestników zapoznano z zasadami organizacyjnymi i sposobie przeprowadzenia poszczególnych konkurencji oraz rozlosowano numery startowe.

Ostatni etap Olimpiady rozpoczął się od zmagań sportowych. Uczestnicy wzięli udział w 4 konkurencjach tj: rzut piłką lekarską o wadze 2 kg, wyskok dosiężny, bieg z przewrotem i bieg wahadłowy 20 x 10 metrów.  Kolejną konkurencją był egzamin ustny. Poza konkurencjami uczestnicy wraz z opiekunami zapoznali się z zasadami naboru na studia, zasadami rekrutacji do służby w Policji oraz zwiedzili obiekty naszej Uczelni.

Na uroczystym zakończeniu przedstawiono wyniki III etapu oraz wręczono nagrody rzeczowe i indeksy laureatowi oraz 14 finalistom. Poza tym wszyscy uczestnicy finałowego etapu otrzymali upominki. Tegorocznym zwycięzcą IX edycji ogólnopolskiej „Olimpiady Policyjnej” został Pan Mateusz Trychta  z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.

 

 

Tekst i zdjęcia: W.Nowak