W dniu 18 grudnia 2017 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedził Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

 

Celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zwiedzenie jej bazy dydaktycznej, a także udział w konferencji naukowej pn. „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w obliczu fundamentalizmu religijnego”, której współorganizatorem był KUL.

 

Wizyta Jego Magnificencji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się od spotkania z insp. dr. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem oraz podinsp. dr. Zbigniewem Mikołajczykiem – Zastępcą Komendanta-Prorektorem. Podczas spotkania z Rektorem KUL przybliżono strukturę i specyfikę szczycieńskiej Uczelni, a także podsumowano dotychczasową współpracę pomiędzy obiema uczelniami oraz omówiono kolejne możliwe formy i płaszczyzny współpracy.

 

Następnie nasz gość został zapoznany z bazą dydaktyczną Uczelni. Zaprezentowane zostały m.in. specjalistyczne pracownie Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych, a także budynek Uczelniano-Policyjnego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego.

 

Opr. N. Jankiewicz