Herb Polski  Policja 

20 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!

12 grudnia 2017 roku w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dra Marka Fałdowskiego zakończono X edycję kursu specjalistycznego dla dzielnicowych.

W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 20 funkcjonariuszy z terenu Polski. Policjanci szkolili się w WSPol przez cztery tygodnie.

W ramach zajęć dydaktycznych dzielnicowi zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności i kompetencje z zakresu szerokiego spektrum zadań i obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji.
Program kursu, który realizowali obejmował między innymi zajęcia z zakresu: organizacji służby dzielnicowego, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania w sprawach nieletnich i małoletnich, a także wybranych elementów prawa karnego, wykroczeń, cywilnego i rodzinnego.  

Kurs zakończył się egzaminem, sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy i umiejętności. Wszyscy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Opiekunem szkolenia był podkom. Przemysław Jarocki – instruktor Zespołu Prewencji w Zakładzie Bezpieczeństwa Społecznego Instytutu Służby Prewencyjnej WBW WSPol w Szczytnie.

P. Jarocki

Zdj. K. Micek-Cybulska