Herb Polski 

Przedświąteczny czas obfituje w spotkania opłatkowe. Są to momenty, kiedy możemy choć na chwilę odłożyć codzienne zmartwienia, problemy. Podczas tegorocznego spotkania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pracownicy, policjanci, studenci oraz słuchacze Uczelni, a także zaproszeni goście mieli okazję wzajemnie podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i zaśpiewać wspólnie z chórem Kantata kolędy.

11 grudnia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym udział oprócz pracowników i funkcjonariuszy Uczelni, wzięli Jego Ekscelencja ks. abp. dr Józef Górzyński – Arcybiskup Metropolita Warmiński, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Pani Danuta Górska – Burmistrz Miasta Szczytno, mł. insp. Edward Szydłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  ks. kan. mgr Andrzej Wysocki – Dziekan Dekanatu Szczytno,  mł. insp.  Tomasz Bzymek – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie oraz Pan podinsp. w st. sp. Ryszard Gidziński – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Koło przy WSPol.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od przemówienia insp. dra Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora WSPol, który przywitał wszystkich zaproszonych gości i złożył im serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt.
Następnie  ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przekazał zebranym słowa Ewangelii.

Jego Ekscelencja ks. abp dr Józef Górzyński – Arcybiskup Metropolita Warmiński w swoich słowach nawiązywał do tradycji, przypominając równocześnie ideę świąt.

Życzenia uczestniczącym w spotkaniu złożył również Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Po przemówieniach nadszedł czas na przełamanie się opłatkiem i osobiste składanie życzeń.

Jak co roku o niepowtarzalną oprawę muzyczną i świąteczny nastrój zadbał rodzimy szczycieński chór Kantata.

Udział w spotkaniu opłatkowym wzięli również komendanci wojewódzcy i ich zastępcy, którzy rozpoczęli w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

D. Bruski