Herb Polski  Policja

6 grudnia 2017 r. prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie została wybrana na Prezesa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  Misją PPBW jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa poprzez wspieranie służb oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek prawny RP w tworzeniu dedykowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) została powołana w 2005 roku jako miejsce dialogu pomiędzy użytkownikami końcowymi, światem naukowo-badawczym i administracją odpowiedzialną za finansowanie badań. Z czasem PPBW stała się także platformą do budowania konsorcjów realizujących działania na rzecz tworzenia dedykowanych rozwiązań technologicznych i informatycznych, wspomagających działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. PPBW aktywnie uczestniczy także w pracach legislacyjnych poświęconych tworzeniu odpowiednich regulacji prawnych, które umożliwiają faktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Ponadto, poprzez prowadzone konsultacje i działania edukacyjne, PPBW wspomaga proces budowania zaufania społecznego do nowych technologii z obszaru bezpieczeństwa.

Projekty badawczo-rozwojowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwarzają również możliwość skutecznego oddziaływania na szeroko rozumiane bezpieczeństwo europejskie.