wyszukiwarka

Herb Polski

20 policjantów ukończyło kilkutygodniowe szkolenie, podczas którego kształcili umiejętności i kompetencje przydatne w pełnieniu funkcji kierowników dzielnicowych. Teraz zdobytą w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wiedzę będą mogli wykorzystać w codziennej służbie.

28 listopada 2017 roku, w imieniu insp. dr. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora WSPol oraz insp. Dariusza Minkiewicza – Dyrektora Biura Prewencji KGP, nadkom. dr Jarosław Truchan –  Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej WBW WSPol dokonał uroczystego zamknięcia pierwszej edycji kursu doskonalenia zawodowego dla kierowników dzielnicowych.

W trakcie kursu policjanci zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności i kompetencje z zakresu szerokiego spektrum zadań i obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in. organizację służby kierownika dzielnicowych, rolę dzielnicowych i kierownika dzielnicowych w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, kierowanie pracą zespołów czy podstawy zarządzania jakością.

W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 20 funkcjonariuszy z całej Polski.

K. Micek-Cybulska/db