Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2017 r. (DSW.WNP.6052.68.2017.5.MD) otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „kryminologia” o specjalności kontrola przestępczości.

Proces dydaktyczny na kierunku „Kryminologia” łączy zagadnienia teoretyczne z praktyką stosowania rozwiązań prawnych i szeroko rozumianej kontroli przestępczości w aspekcie kryminologicznym, to jest: geneza zachowań przestępczych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.

W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia kierunku „Kryminologia” kierowane jest do  wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna).

O przyjęcie na I rok studiów wyższych drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia” może ubiegać się osoba, która posiada kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje potrzebne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.