Herb Polski  Policja

Mury Wyższej Szkoły Policji odwiedza wielu gości z Polski i świata. Tym razem szczycieńska Uczelnia gościła przedstawicieli Policji francuskiej, którzy przyjechali do Szczytna, by omówić szczegóły przyszłej współpracy pomiędzy WSPol a Wyższą Szkołą Policji w  Saint-Cyr-au-Montd`Or.

15 listopada 2017 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedziła delegacja z Francji, którą reprezentowali: Pan Olivier Ordas – Attache ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ambasady Francji w Polsce oraz insp. Pascal Bastide – przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w  Saint-Cyr-au-Montd`Or.

Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania przez podinsp. dra Zbigniewa Mikołajczyka –  Zastępcy Komendanta-Prorektora WSPol, reprezentującego Komendanta-Rektora. Podczas spotkania, w którym uczestniczył również mł. insp. Krzysztof Wiciak – Kanclerz szczycieńskiej Uczelni, przybliżono działalność Wyższej Szkoły Policji, omówiono jej strukturę oraz zadania, które realizuje.

W ramach wizyty goście z Francji zapoznali się z infrastrukturą Uczelni, m.in. ze specjalistycznymi pracowniami Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, przeznaczeniem oraz możliwościami symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych, a także symulatorem działań Policji w sytuacjach kryzysowych.

Pan Olivier Ordas oraz insp. Pascal Bastide spotkali się również z Dyrektorami Instytutów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, by omówić szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Uczelniami.

Wypracowane wnioski posłużą do opracowania porozumienia, do którego zawarcia dojdzie w 2018 r.

D. Bruski