24 października 2017 roku zakończyła się trzecia edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych realizowanego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, którego opiekunami merytorycznymi, a zarazem  prowadzącymi zajęcia byli: nadkom. Przemysław Bulicki i nadkom. Adam Piwowarski – wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego ISP WBW WSPol. 

Celem kursu było przygotowanie kadry instruktorskiej do wykonywania zadań w zakresie doskonalenia strzeleckiego z etatowymi policjantami jednostki organizacyjnej Policji. Uczestnicy kursu instruktorskiego przez miesiąc zgłębiali tajniki dotyczące szkolenia strzeleckiego policjantów, m. in. z metodyki prowadzenia zajęć strzeleckich oraz technik i taktyki użycia broni palnej krótkiej i długiej w różnych sytuacjach i warunkach. Poziom opanowania przez nich wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia szkoleń strzeleckich zweryfikował dwuetapowy egzamin instruktorski, który trwał trzy dni.
Absolwenci tego kursu są przygotowani teoretycznie i praktycznie do samodzielnego planowania, organizowania i prowadzenia strzeleckich szkoleń doskonalących w macierzystych jednostkach organizacyjnych Policji.


Opr. AP