W dniu 18 października 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się seminarium metodyczne nt. „Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w roku akademickim 2017/2018”, adresowane do nauczycieli akademickich Uczelni.

 

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: mł. insp. dr Krzysztof Łojek -  Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol, dr hab. Sławomir Zalewski - Prodziekan ds. Nauki WBW WSPol oraz kom. dr Aneta Łyżwa - Prodziekan ds. Studenckich WBW WSPol.

 

W ramach seminarium wykłady wygłosili kolejno:

- mł. insp. dr hab. Mariusz Nepelski - Dyrektor Instytutu Badań i Rozwoju  WSPol oraz mgr Karolina Falarz z Instytutu Badań i Rozwoju WSPol nt. „ Aplikowanie o granty krajowe i międzynarodowe”;

- prof. dr hab. Bogdan Zdrodowski z Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol nt.: „Promocja naukowa nauczycieli akademickich”, „Nauka i jej podstawowe kategorie”, „Proces badań naukowych”;

- podinsp. Marek Gierach z Działu Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego  WSPol nt. „Zasady tworzenia programów szkolenia/doskonalenia zawodowego w Policji”;

- podinsp. Rafał Ciborowski z Działu Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego  WSPol nt. „Narzędzia oceny wykorzystywane w ramach szkolenia/doskonalenia zawodowego w Policji”;

- asp. sztab.  Anna Bryczkowska z Działu Wydawnictw i Poligrafii WSPol nt. „Zasady redagowania opracowań przyjmowanych do publikacji w Wydawnictwie WSPol
w Szczytnie”;

- nadkom. Sylwia Królicka z Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol nt.: „Kultura języka polskiego”, „ Savoir - vivre w Policji”.

 

1 Promocje naukowe

2 Nauka i jej kategorie

3 Proces badań naukowych

Zasady przygotowania tekstu do wydania

Savoir vivre

 

 

                                                                                                                      Opr. A. Łyżwa