29 września 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, której organizatorem było Koło Honorowych Dawców Krwi działające przy WSPol w Szczytnie.

Dzięki otwartości i chęci niesienia pomocy innym zebrano ponad 13 litrów krwi. W akcję zaangażowało się 30 osób – funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy WSPol w Szczytnie.

Każda z akcji honorowego krwiodawstwa jest wyjątkowa i każda przyczynia się do pomocy tym najbardziej potrzebującym, którzy walczą o swoje zdrowie i życie. W tym roku dzięki ofiarności całej społeczności Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz mieszkańców miasta Szczytno zebrano już ponad 165 litrów krwi!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji!

 

                                                                                                                                                                       Opr. J. Dobosz

Zdjęcia: M. Ciesielska