wyszukiwarka

Herb Polski

W dniach 05-07.07.2017 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zorganizowała międzynarodowy kurs CEPOL dotyczący tematyki “Cybercrime - conducting forensic searches in various IT devices”

Celem przedsięwzięcia było ugruntowanie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie odczytu danych z różnego rodzaju urządzeń informatycznych posiadających pamięci flash.

W kursie uczestniczyło 36 specjalistów z 20 państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym specjaliści z Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP w Warszawie oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ), a także z Macedonii i Szwajcarii.  Ponadto w szkoleniu wzięli udział zewnętrzni obserwatorzy, specjaliści pochodzący z Norwegii, Japonii, Rumunii, Belgii oraz przedstawiciele EUROPOLU, Europejskiego Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych EFIC, EMPACT oraz eksperci spółki ruSolut.  

Szkolenie skierowane było do wyższych rangą funkcjonariuszy Policji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych, realizujących na co dzień zadania związane ze zwalczaniem  cyberprzestępczości.

W programie tegorocznego szkolenia oprócz kwestii związanych z odczytem i analizą danych z różnego rodzaju urządzeń informatycznych, szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym odczytu danych bezpośrednio z pamięci flash. 

Szczególnym zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszyły się niezmiennie zajęcia praktyczne i warsztatowe prowadzone przez specjalistów ze spółki ruSolut, dysponujących zaawansowaną technologią umożliwiającą odczyt danych z pamięci flash. 

Szkolenia stacjonarne Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) organizowane są corocznie przez państwa członkowskie UE, na podstawie publikowanej corocznie listy szkoleń i kursów, o organizację których mogą się ubiegać jednostki szkoleniowe oraz liniowe p.cz, które podpisały tzw. partnerskie umowy ramowe z CEPOL. Uzyskanie grantu na organizację przedsięwzięć szkoleniowych CEPOL odbywa się corocznie w trybie  konkursowym. W przypadku niektórych kursów i szkoleń dwuetapowych koniecznie jest także wcześniejsze zawarcie porozumienia partnerów konsorcyjnych.