wyszukiwarka

Herb Polski

W styczniu rozpoczyna się kolejna 4-letnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji, która dba o jakość kształcenia na polskich uczelniach. W jej szeregach Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ma swojego przedstawiciela. Został nim dr hab. inż. Andrzej Urban. Serdecznie gratulujemy.

 

11 stycznia 2016 r. Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył akty powołania 90 nowym członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W gronie wybitnych naukowców znalazł się wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – dr hab. inż. Andrzej Urban – prof. WSPol.

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją, która dba o jakość kształcenia na polskich uczelniach. Współpracuje również z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego, w szczególności z tymi, których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia i akredytacja. PKA przeprowadza wizytacje i ocenia pracę konkretnych jednostek. Oprócz tego Komisja zajmuje się również wydawaniem decyzji dotyczących m.in. możliwości otworzenia nowego kierunku studiów.

Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajową Reprezentację Doktorantów, senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Kadencja PKA potrwa cztery lata.

Dr hab. inż. Andrzej Urban

Dr hab. inż. Andrzej Urban od 1991 roku związany z Policją. W 2001 roku rozpoczął służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Zakończył ją 2012 roku, przechodząc na emeryturę. W swojej karierze zawodowej piastował funkcje kierownicze m.in. naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piszu, zastępcy kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej, dyrektora Instytutu Służby Prewencyjnej WSPol. W latach 2008-2012 roku był Prorektorem ds. studiów i badań Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Obecnie dr hab. inż. Andrzej Urban prowadzi zajęcia dla studentów WSPol oraz programu Erasmus m.in. z takich przedmiotów jak: „bezpieczeństwo społeczności lokalnych” czy „kształtowanie bezpiecznych przestrzeni”.