wyszukiwarka

Herb Polski

Polscy naukowcy i badacze mogą już zapoznać się z najnowszą listą czasopism naukowych na rok 2016. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie. W spisie uwzględnione zostały czasopisma wydawane przez Wyższą Szkołę Policji – Internal Security, Przegląd Policyjny oraz Policja Kwartalnik Kadry Kierowniczej.

 

Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części. W części A znalazło się 11114 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Aż 50 punktów można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach.

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2212 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 p.

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 25 p.

Na liście opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się czasopisma wydawane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Za publikację w:

  1. Internal Security autor otrzyma – 10 pkt,
  2. Przegląd Policyjny – 8 pkt,
  3. Policja Kwartalnik Kadry Kierowniczej – 6 pkt.

db/MNiSW