wyszukiwarka

Herb Polski

„Szlachetna Paczka” to charytatywny projekt mający na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Co roku w przedsięwzięcie zaangażowanych jest tysiące osób. Nie inaczej było podczas tegorocznej akcji. Wzorem lat ubiegłych, poruszeni historiami rodzin z powiatu szczycieńskiego, policjanci, pracownicy oraz studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zrobili paczki dla potrzebujących, dając tym samym wyraz ludzkiej solidarności.

Gdy ruszyła tegoroczna „Szlachetna Paczka” policjanci, pracownicy oraz studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie od razu przystąpili do działania. Nie było pytań czy pomóc, ale komu pomóc. Rodzin potrzebujących – jak co roku – było wiele. Każda miała inne problemy, inne potrzeby. Żywność, artykuły chemiczne, ubrania – to tylko niektóre z nich.

Po wyborze rodzin nie pozostało nic innego, jak zacząć działać. Grono osób chętnych pomocy z dnia na dzień rosło. Przybywało również podarków od darczyńców. Cel jaki został postawiony bardzo szybko zrealizowano. Pozostało tylko zapakować prezenty i zawieźć wybranej rodzinie.

Podziękowania

Wszystkim, którzy wspomogli tę inicjatywę, serdecznie dziękujemy. Przez zwykły, ludzki gest daliście Państwo wyraz ludzkiej solidarności, przywróciliście wiarę w drugiego człowieka. Podarowaliście nie tylko rzeczy materialne, ale coś - co jest dużo droższe – własne serca. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

db