wyszukiwarka

Herb Polski

W Wyższej Szkole Policji zakończyły się taktyczno-medyczne warsztaty dla policyjnych antyterrorystów. Podczas 5-dniowego pobytu w Szczytnie, funkcjonariusze poszerzali swoją wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Wyższą Szkołę Policji.

 

7 grudnia 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęły się warsztaty skierowane do policjantów wykonujących zadania paramedyka w oddziałach i pododdziałach Policji realizujących zadania specjalne.

Kurs otworzył nadkom. dr Jarosław Truchan – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol. Dyrektor w krótkich słowach wstępu podkreślił, że warsztaty, w których bierze udział 40 policjantów z Biura Operacji Antyterrorystycznych, Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji oraz Sekcji Antyterrorystycznych Policji stanowią podwaliny do konstrukcji nowego programu kursu specjalistycznego dla funkcjonariuszy.

Głównym celem 5-dniowych warsztatów była koordynacja i ujednolicenie procedur taktyczno-medycznych wykonywanych w jednostkach antyterrorystycznych Policji.

Podczas 5-dniowego spotkania policjanci wzięli udział w symulacjach taktyczno-medycznych, w tym udzielaniu pomocy medycznej oraz ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia. Zanim jednak funkcjonariusze sprawdzili swoje umiejętności podczas ćwiczeń, wzięli udział w szeregu wykładów dotyczących m.in. procedur postępowania z poszkodowanymi, autoratownictwa, metod ewakuacji, postępowania z poszkodowanym w strefie II (strefa, w której istnieje realne zagrożenie utraty zdrowia lub życia ratownika), hipotermii czy tamowania krwotoków.

Warsztaty przygotowali kom. Rafał Zawalniak (WSPol) oraz st. asp. Sławomir Butkiewicz (BOA KGP).

Opr. i fot. db