wyszukiwarka

Herb Polski

4 grudnia 2015 r. dr Wiesław Jasiński - nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie został powołany przez Panią Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Gratulujemy.

 

Dr Wiesław Jasiński to prawdziwy specjalista w dziedzinie finansów. Jako nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie prowadził zajęcia  m.in. z takich  przedmiotów jak: System przeciwdziałania praniu pieniędzy, wybrane metody pracy operacyjnej stosowane w ujawnianiu i zwalczaniu prania pieniędzy, postępowanie przygotowawcze w sprawach o pranie pieniędzy, prawo finansowe i finanse publiczne, kluczowe obszary przestępczości gospodarczej.

Teraz swoje wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę dot. szeroko pojętych finansów wykorzysta w Ministerstwie Finansów.

Wiesław Jasiński

Doktor nauk prawnych, od ponad 20 lat związany z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Przez wiele lat dydaktyk a następnie dyrektor w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Od 2006 r. w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w latach 2007-2010 dyrektor delegatury CBA w Gdańsku. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i krajowych o tematyce bezpieczeństwa w bankach. Autor pierwszego na rynku komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych dochodów oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ekspert Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów, Multydyscyplinary Group of Organized Crime przy Radzie Europejskiej, CEPOL i EUROMED a także kilku projektów unijnych, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Współautor szkolenia e-learningowego dla policji państw członkowskich Unii Europejskiej.

Autor książek na temat prania pieniędzy oraz 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych, które ukazały się m.in. w „Prawie Bankowym", „Gazecie Bankowej", „Biuletynie Bankowym", „Rzeczpospolitej", „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego", „Monitorze Prawniczym", „Edukacji Prawniczej", „Kontroli Państwowej". W 2013 r. jego książka pt. "Nadużycia w przedsiębiorstwie. Przeciwdziałanie i wykrywanie" w konkursie „Dziennika Gazeta Prawna" została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny w kraju („Economicus").

MF/db

Zdjęcia: MF