wyszukiwarka

Herb Polski

buzdygan z logo wspol

23 września br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego i promocja na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

W uroczystościach udział wzięli: kierownictwo Polskiej Policji z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicemarszałek, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski, a także przedstawiciele duchowieństwa, uczelni wyższych i instytucji współpracujących z WSPol oraz byli Komendanci-Rektorzy.

O godzinie 10:00 na Auli im. Władysława Stasiaka rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Tuż przed ceremonią gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr. hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja nowo mianowanych funkcjonariuszy oddali hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej, składając kwiaty pod tablicą „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”. 

Gospodarzem uroczystości była Pani Komendant-Rektor, insp. dr hab. Iwona Klonowska, która przywitała gości i podziękowała wojewodzie warmińsko-mazurskiemu, samorządowcom powiatu szczycieńskiego, duchowieństwu oraz przedstawicielom Uczelni wyższych i instytucji współpracujących z Wyższą Szkoła Policji w Szczytnie za przyjęcie zaproszenia i udział w uroczystości.

Pani Komendant-Rektor zwróciła się do wszystkich gości słowami: „Szanowni Państwo. Inauguracja roku akademickiego jest wielkim wydarzeniem w każdej uczelni wyższej. W tym roku jest to tym ważniejsze, że w 2020 roku z oczywistych względów ani inauguracja ani żadna inna uroczystość się w naszej Uczelni nie mogła niestety odbyć”.

W dalszej części swojego wystąpienia Pani Komendant-Rektor przypomniała o jubileuszu naszej Uczelni – „Jubileusz 30-lecia jest dziełem kilku pokoleń nauczycieli akademickich, wielu pracowników, słuchaczy, studentów oraz przede wszystkim moich poprzedników, którzy stali na jej czele (…) Minione lata to niewątpliwie czas doniosłych osiągnięć, wśród których najważniejszym pozostaje kształcenie słuchaczy oraz studentów. Nikt z nas jednak nie spodziewał się, że ten rocznicowy czas upłynie pod znakiem zmian i reżimu wymuszonego przez pandemię. Mimo to jednak Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z sukcesem podejmowała i nadal podejmuje działania umożliwiające realizację naszych bieżących zadań, stawiając sobie za cel przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo społeczności akademickiej naszej Uczelni”.

Ponadto, insp. dr hab. Iwona Klonowska, przedstawiła syntetycznie w swoim wystąpieniu kilka sukcesów i osiągnięć Uczelni za mijający rok akademicki oraz plany na nowy, który dziś inaugurujemy. Wśród największych z nich Pani Komendant-Rektor wymieniła nadanie naszej Uczelni, przez Radę Doskonałości Naukowej, kolejnych uprawnień, tym razem do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie podwoiła również wartości własnych czasopism naukowych „Internal Security” oraz „Przegląd Policyjny”, które dzięki intensywnym pracom uzyskały każde po 40 punktów.

W 2021 roku Uczelnia przeprowadziła 6 zdalnych konferencji, w tym część z nich o charakterze międzynarodowym, a także zawarto nowe porozumienia o współpracy. Wraz z początkiem nowego roku akademickiego 2021/2022 WSPol uruchamia 2 nowe kierunki studiów podyplomowych, tj.: w zakresie logistyki oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie formacji policyjnej i resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Komendant-Rektor podziękowała kadrze WSPol za ten trudny rok służby i pracy na rzecz Uczelni.

W dalszej części uroczystości Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, mł. insp. dr Agnieszka Choromańska, odczytała akt przyjęcia studentów w poczet Uczelni. Następnie delegacje studentów cywilnych oraz studentów-funkcjonariuszy złożyły uroczyste ślubowanie oraz odebrały symboliczne indeksy. Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono także dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora, które wręczył tym osobom gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Podczas inauguracji swoje wystąpienie wygłosił także gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Komendant Główny Policji przywitał wszystkich gości i wyraził radość ze spotkania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie po blisko półtorarocznej przerwie, wynikającej z pandemii COVID-19. Komendant Główny Policji w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę Policji na całym świecie w przestrzeganiu i egzekwowaniu ograniczeń, które zostały nałożone na społeczeństwo w związku z pandemią. Komendant Główny Policji wspomniał także o planach dotyczących rozwoju szkolnictwa policyjnego. Na koniec wystąpienia gen. insp. dr Jarosław Szymczyk zwrócił się do obecnej na sali społeczności akademickiej WSPol, dziękując wszystkim za służbę i pracę zaznaczając przy tym, że pandemia nie wpłynęła, na jakość kształcenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, z czego wszyscy mogą być dumni.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba - Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i jednocześnie Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, nt. „Bezpieczeństwo zdrowotne, jako element bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Po inauguracji roku akademickiego dalsze uroczystości przeniosły się na plac apelowy Wyższej Szkoły Policji.

tekst: DKS WSPol
foto: Jacek Konieczny