wyszukiwarka

Herb Polski

Poczet sztandarowy na placu O godzinie 12:00 Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk i Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak symbolicznie uderzając szablą w ramię nowo mianowanych funkcjonariuszy, wypowiedzieli słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panie i panów podkomisarzami Policji”. Czekało na to 222 funkcjonariuszy, w tym 25 kobiet.

Uroczystość promocji oficerskiej rozpoczęła się od oddania honorów sztandarom uczestniczącym w promocji, złożenia meldunku Komendantowi Głównemu Policji oraz podniesienia flagi państwowej na maszt i odegrania hymnu RP.

Insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie po przywitaniu wszystkich szanownych gości przybyłych na uroczystość, zwróciła się do nowych oficerów: „Panie i Panowie Oficerowie! Życzę Wam, abyście nawet w najtrudniejszych chwilach w służbie nie wątpili w siebie i swoje kompetencje, abyście zawsze z dumą służyli polskiemu społeczeństwu i wzorowo wykonywali obowiązki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego (…) Serdecznie gratuluję ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego – podkomisarza Policji. Życzę Wam i Waszym najbliższym, którzy Was wspierali w tym trudnym czasie, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym”. 

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski, Komendant Główny Policji przyjął przysięgę oficerską, którą złożyli promowani. Następnie nadszedł wyczekiwany moment dla bohaterów uroczystości – promocja na dwie generalskie szable.

Po promocji przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla nowych oficerów Policji.

Następnie swoje wystąpienie wygłosił generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk. Komendant Główny Policji przede wszystkim w pierwszych słowach podziękował Pani Komendant-Rektor i całej kadrze dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za wkład i wysiłek włożony w edukację kadry oficerskiej Polskiej Policji. Następnie zwrócił się do nowo mianowanych oficerów, gratulując im i dziękując ich rodzinom za wsparcie, jakie im okazali w ostatnich miesiącach i tygodniach ciężkiej służby i jednocześnie nauki.

Głos zabrał także Pan Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który podziękował władzom Uczelni za współpracę i pogratulował nowo promowanym. W dalszych słowach wyraził szacunek dla wszystkich funkcjonariuszy za służbę w Policji.

Przedstawicielka promowanych, podkom. Marta Lewandowska z KMP w Płocku, podziękowała władzom Uczelni oraz kadrze naukowo-dydaktycznej za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w edukację nowo mianowanych oficerów. W imieniu koleżanek i kolegów podziękowała również rodzinom i bliskim za wsparcie i zrozumienie, jakim się wykazywali przez czas trwania ich szkolenia.

Uroczystości na placu apelowym zakończyło odegranie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji Marszu „Polska Policja" oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej Policji i pododdziałów nowo promowanych.

Zobacz galeri zdj osadzonych online pod adresem:
https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1567-pro#sigFreeId48282700fd

tekst: DKS WSPol
foto: Jacek Konieczny