wyszukiwarka

Herb Polski

W Rukławkach na jeziorze Dadaj odbyło się dwudniowe szkolenie dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Wyższej Szkoły Policji z zakresu ratownictwa wodnego.

Na początku tego tygodnia na jeziorze Dadaj przez dwa dni odbywało się szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Uczelni. Celem doskonalenia zawodowego było utrwalenie oraz zdobycie umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego uprawnionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz ratownika wodnego.

Zajęcia praktyczne z zakresu ratownictwa wodnego obejmowały: sterowanie łodzią z napędem silnikowym, działania ratunkowe z brzegu z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego (koło ratunkowe, bojka, pas ratunkowy typu „Węgorz”, rzutka ratunkowa), holowanie osoby tonącej do brzegu, bezpieczne przebywanie na łodzi, podejmowanie osób tonących na otwartych terenach wodnych, bezpieczne posługiwanie się sprzętem motorowodnym oraz elementy współpracy podczas akcji ratunkowej. Ponadto doskonalono umiejętności prowadzenia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas działań ratowniczych na wodzie. Doskonalenie zawodowe odbyło się w trudnych warunkach atmosferycznych, co jeszcze bardziej pozwoliło na odtworzenie działań prowadzonych w rzeczywistości.

Szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry Uczelni są planowane kilka razy w roku. Plany te w poprzednich latach mocno pokrzyżowała pandemia COVID-19. Instruktorami odpowiedzialnymi za doskonalenie byli podinsp. Rober Paś oraz kom. Rafał Meler z Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przeprowadzenie zajęć na otwartym akwenie jeziora Dadaj było możliwe dzięki uprzejmości lokalnych władz oraz zarządcy terenu, na którym odbywało się szkolenie.

tekst: DKS WSPol
foto: Jacek Konieczny