wyszukiwarka

Herb Polski

Instytut Służby Kryminalnej WBiNP Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w dniu 24 czerwca br. zorganizował wspólnie z Biurem Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji konferencję naukową online pn. „Analiza Kryminalna w Nauce i Praktyce na przestrzeni lat”. Patronat honorowy nad konferencją objął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Analiza kryminalna w polskiej Policji jest nieoceniona w znajdowaniu relacji pomiędzy informacjami dotyczącymi zdarzeń o charakterze przestępczym, osób z nimi związanych oraz danych pochodzących z innych źródeł i wykorzystanie ich przez organy ścigania. Analiza kryminalna stosowana jest w sprawach wielowątkowych, rozległych terytorialnie, obejmujących swoim zakresem znaczną liczbę zdarzeń charakteryzujących się rozległą strukturą powiązań przestępczych. Zastosowanie jej pozwala na ustalenie lub przewidywanie powiązań pomiędzy zgromadzonymi faktami, co pozwala na budowanie, weryfikowanie i eliminację różnych wersji śledczych.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Pani Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona Klonowska wraz z insp. Waldemarem Wołowcem Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu (byłym Dyrektorem Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP) i nadkom. Karolem Stojakiem p.o. Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji przywitała wszystkich uczestników oraz podziękowała Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr Jarosławowi Szymczykowi za objęcie konferencji patronatem honorowym. W składzie Komitetu Naukowego konferencji znaleźli się przedstawiciele świata nauki – rektorzy uczelni współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Wśród gości honorowych i prelegentów znaleźli się m.in. nadinsp. Paweł Dobrodziej Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, nadinsp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Marek Ślizak Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, insp. w st. sp. Wiesław Kordas były Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, którzy w ciekawy a nawet osobisty sposób przedstawili początki analizy w polskiej Policji, która kształtowała się przez kilkanaście lat, aby osiągnąć obecny wysoki poziom.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się także przedstawiciele świata nauki dr Wiesław Mądrzejowski były Komendant-Rektor naszej uczelni jak również dr hab. inż. Paweł Chodak z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ponadto w gronie prelegentów wystąpili przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej Administracji Skarbowej, prokuratury, Policji oraz innych służb mundurowych.

Podczas wystąpień zaprezentowana została geneza analizy kryminalnej w Polsce jako narzędzie wspomagające proces wykrywczy, a także jej wprowadzenie na gruncie doświadczeń innych państw oraz różnych służb. Został również przedstawiony aspekt  naukowy i praktyczny na temat analizy informacji, perspektyw rozwoju analizy kryminalnej i nowych kierunków, które należy podjąć w przyszłości.

Podsumowując konferencję Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. Maciej Kobuszewski w imieniu Kierownictwa Uczelni podziękował członkom Komitetu Naukowego i organizacyjnego oraz prelegentom, którzy zaprezentowali ciekawe i wartościowe tematy.

  


tekst/foto/screen: DKS WSPol