wyszukiwarka

Herb Polski

Helikopter ląduje W ciągu kilku godzin na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zaszczepiono ponad 400 słuchaczy i studentów Uczelni. Przedsięwzięcie to możliwe było dzięki współpracy Uczelni z Głównym Sztabem Policji, Sekcją Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Pani Komendant -  Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona Klonowska  wystąpiła  do dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, pana prof. nadzw. dr hab. n.med. Waldemara Wierzby, z prośbą o możliwość zaszczepienia przeciwko COVID-19 funkcjonariuszy Policji będących słuchaczami i studentami Uczelni, którzy są  skoszarowani  aż do zakończenia kursu. Słuchacze oraz studenci byli zaszczepieni pierwszą dawką przeciwko COVID-19. Opuszczenie przez nich terenu szkoły w celu zaszczepienia drugą dawką wiąże się z ponownymi badaniami na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom Główny Sztab Policji KGP, za zgodą Komendanta Głównego Policji, udostępnił helikopter, który przetransportował szczepionki z Warszawy na teren Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Szczepienia na terenie Uczelni rozpoczęły się kilkanaście minut po godzinie 9:00. W ciągu kilku godzin zaszczepiono ponad 400 osób. Stan zdrowotny zaszczepionych był później monitorowany przez ratowników medycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

 


 

 

tekst: DKS WSPol
foto: Jacek Konieczny
video: Adam Gewartowski DKS WSPol/podkom. Adrian Stefanowski GSP KGP/Artur Orliński BKS KGP
montaż: Adam Gewartowski