wyszukiwarka

Herb Polski

Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W  rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, delegacje Wyższej Szkoły Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie złożyły wieńce pod Pomnikiem Orła Białego w Szczytnie. W tym roku ze względu na pandemię i istniejące obostrzenia, uroczystości miały skromniejszy charakter.

Konstytucja 3 Maja przekształciła wówczas istniejące państwo polskie w monarchię konstytucyjną oraz wprowadziła zasadę trójpodziału władzy. Do dziś Konstytucja 3 Maja to jeden z fundamentów polskiej tradycji. Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL, od 1990 roku dzień 3 maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Policjanci skłądający wiązankę kwiatów Policjanci skłądający wiązankę kwiatów Zdjecie skweru Pomnik

tekst: kom. Krzysztof Wasyńczuk
foto: Jacek Konieczny