wyszukiwarka

Herb Polski

grafika

W dniach 26-30 kwietnia odbyła się międzynarodowa konferencja „Digital International Study Course” poświęcona przestępczości nadgranicznej. Na zaproszenie Akademii Policyjnej Dolnej Saksonii w Niemczech odpowiedziały ośrodki szkoleniowe Policji z niemal całej Europy. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie reprezentował post. Jacek Wiśniewski, student II roku kierunku Nauka o Policji.

Współpraca z Akademią Policyjną Dolnej Saksonii każdego roku daje możliwość studentom wielu europejskich szkół policyjnych wymiany doświadczeń i namiastkę międzynarodowej współpracy w mikroprojektach dotyczących tematyki bezpieczeństwa. Tegoroczna formuła spotkania, z uwagi na ograniczenia wynikające z COVID-19, przybrała formułę spotkania online. W obecnej edycji bierze udział 49 uczestników z 17 państw europejskich. Są to głównie funkcjonariusze Policji oraz studenci akademii policyjnych, a także wąska grupa studentów cywilnych uczelni wyższych z kierunków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Tematyka spotkania skupiona była wokół zagadnień związanych z przestępczością nadgraniczną i obejmowała takie obszary, jak współpraca międzynarodowa pomiędzy jednostkami Policji w trakcie prowadzenia operacji, prowadzenie śledztw z uwzględnieniem pracy operacyjnej na poszczególnych etapach czy zagadnienie postępującej cyberprzestępczości.

„Digital International Study Course” to doskonała okazja do przedstawienia podobieństw i różnic pomiędzy formacjami w różnych krajach europejskich, zarówno na poziomie umundurowania i wyposażenia, jak i problematyki realizowania ustawowych obowiązków w obrębie swoich państw. Uczestnicy biorą udział w prezentacjach dotyczących m.in. oprogramowania symulacyjnego XVR do przeprowadzania interwencji z wykorzystaniem tzw. rzeczywistości rozszerzonej VR i AR (virtual reality i augumented rality) w procesie kształcenia Policji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja broni palnej będącej na wyposażeniu funkcjonariuszy Policji w Dolnej Saksonii — HK SFP9, która została połączona z multimedialnym pokazem doskonalenia technik strzeleckich.

Studenci uczestniczyli także w międzynarodowej grze zespołowej w formule „escape room”, w której za zadanie mieli rozwiązać kryminalną zagadkę opracowaną oparciu o rozbudowany scenariusz prowadzonego śledztwa. Była to doskonała okazja do współpracy na poziomie merytorycznym oraz komunikacyjnym pomiędzy przedstawicielami Policji z różnych krajów uczestniczących w szkoleniu.

screen ekranu Screen laptopa

tekst/foto: post. Jacek Wiśniewski
grafika: Agnieszka Kamińska